Inloggen

Verpleegkundigen bijeen voor (Ont)Regelen

2 oktober 2018 - De Noordwest Ziekenhuisgroep organiseerde eind september in Alkmaar een schrap- en inspiratiesessie met (Ont)Regelaars en verpleegkundigen van verschillende ziekenhuizen. Zij bespraken daar hoe zij de administratiedruk verminderen. VvAA was erbij.

Verpleegkundige Jacqueline Bekker, bestuurslid Verpleegkundige Adviesraad en schrapcoördinator bij Noordwest Ziekenhuisgroep, nam begin 2018 deel aan de schrapsessies voor verpleegkundigen, georganiseerd door Het Roer Moet Om en VvAA. Met andere verpleegkundigen overhandigde zij de schrappunten die uit deze sessies voortkwamen aan minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sindsdien blijven de verpleegkundigen uit de sessies elkaar opzoeken. Zij wisselen uit hoe het (ont)regelen binnen hun eigen ziekenhuis verloopt: waar drempels en waar kansen liggen.


Bekendheid

Noordwest Ziekenhuisgroep geeft het onderwerp meer bekendheid via een denktank. Er zijn presentaties op afdelingen en bij managers. Op 8 oktober vond een workshop plaats waarbij specifieke administratieve handelingen of beleidsregels door de Trechter van Verdunning werden gehaald om te zien of ze geschrapt kunnen worden.

Stap verder

Ook (Ont)Regelaar Angelique Groot, werkzaam bij Ziekenhuis Gelderse Vallei, nam deel aan de eerdere schrapsessies. Zij geeft twee tips om (O)ntRegel-projecten een stap verder te brengen: “Maak verpleegkundigen vrij om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan en heb ook aandacht voor de landelijke medische schrapagenda.”

Handen ineen voor resultaat

VvAA wierf tijdens haar bezoek ook stemmen van medewerkers voor 50% minder tijd aan administratie. De magische grens van 15.000 stemmen werd in Alkmaar overschreden. Belangrijke les voor de toekomst is de handen ineen te blijven slaan om zo de beweging groter te maken en resultaten te boeken.