Risico’s voor de dierenarts (gezelschapsdieren)

27-05-2013 Rick van Dijk

Kent u alle risico’s die op de dierenarts voor gezelschapsdieren afkomen? Tegenwoordig bieden zelfs tuincentra vaccinaties aan. Welk effect hebben externe ontwikkelingen op uzelf, uw klanten en bedrijfsvoering? Buig de belangrijkste risico’s waar mogelijk om naar kansen. VvAA Risicomanagement licht de belangrijkste 5 voor u uit:

Omzetdaling

De crisis is overal voelbaar. Bezitters van gezelschapsdieren stellen hun bezoek aan de dierenarts uit of vragen naar een goedkoper alternatief. Als dierenarts gaat u voor kwaliteit en het beste aanbod. Geeft een klant echter aan de prijs te hoog te vinden, dan is het van belang na te denken over een goedkoper alternatief, zonder aan kwaliteit in te boeten. Wees als dierenarts maximaal flexibel, zo kunt u de omzetdaling deels voorkomen.

Nieuwe concurrenten

Dierenartsen kennen steeds meer concurrentie. Zo bieden ook grote tuincentra steeds vaker vaccinaties voor honden en katten aan. Met een laag tarief proberen ze klanten te lokken. Wilt u als dierenarts meegaan in dit lage tarief? Dat is natuurlijk afhankelijk van uw positionering. Wilt u bekend staan als goedkope vaccineerder of staat u voor kwaliteit en laat u desnoods een paar klanten lopen? Beide opties kunnen werken. Niet kiezen is de slechtste optie. Zoals Michael Porter, een icoon op het vlak van concurrentiestrategieën zei: ‘Stuck in the middle is not a good option’.

Betalingsrisico

Standaard bedrijfsrisico’s kunnen in een economische crisis versterkt worden. Denk aan betalingsrisico’s. Betalen uw klanten vooraf of direct na de behandeling, of stuurt u ze een rekening? Bedrijven die hun cash flow niet op orde hebben, gaan eerder failliet, dat is een gegeven. Het kan daarom verstandig zijn om alleen als uitzondering behandeling op rekening uit te voeren.

Te hoge dierenartsdichtheid

De vestigingskeuze is van cruciaal belang voor dierenartsen. Impliciet maakt u hiermee ook de keuze voor onder meer de klantenring, de concurrenten en het verzorgingsgebied. En daarmee met de bijbehorende risico’s. Een gezonde praktijkvoering vraagt een verzorgingsgebied van minimaal 10.000 inwoners. Dat aantal is nog hoger naar mate er meer allochtonen en tweeverdieners in de wijk wonen.

Eenmaal gevestigd kunt u als dierenarts te maken krijgen met overnames of vrije vestiging van nieuwe dierenartsen. Zo’n nieuwe vestiging kan de concurrentiepositie van uw praktijk enorm ondermijnen. Zeker als de verzorgingsgebieden elkaar overlappen. Gaat u de concurrentie aan of zoekt u de samenwerking op? Een belangrijke risico-afweging.

Niet voldoen aan ARBO-wetgeving

De overheid stelt steeds meer ARBO-regels op. Als ondernemer moet u daar natuurlijk minimaal aan voldoen. Daarnaast kunt er ervoor kiezen om juist méér te doen. Goede ARBO-omstandigheden kunnen uitval en ziekte op lange termijn voorkomen. Ook draagt het bij aan betere betrokkenheid van de medewerkers.

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: