Inloggen

Regeerakkoord neemt schrapsessies (Ont)Regel de Zorg over

‘Minder bureaucratie en minder regels heeft komende jaren focus in de zorg’

26 oktober 2017 - Het kabinet-Rutte III verwerkt de missie van de beweging (Ont)Regel de Zorg – schrappen en verbeteren - in zijn agenda. “Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zetten we met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels.”

Schrapsessie (Ont)Regel de Zorg 
Het Roer Moet Om (HRMO) initieerde in samenwerking met VvAA de beweging (Ont)Regel de Zorg, die onzinnige regels in de zorg aanpakt. De eerste ‘schrapsessie’ van (Ont)Regel de Zorg staat al op de agenda. Op 18 november komen tweehonderd zorgverleners en beleidsbepalers in de zorg in Utrecht samen om de bureaucratie in de zorg radicaal aan te pakken. De denktank (Ont)Regel de Zorg brengt momenteel de tijd in kaart die zorgprofessionals aan administratie besteden, voor wie ze dat denken te doen en waarom, en doet tijdens de conferentie verbetervoorstellen.

De nieuwe minister is ook uitgenodigd voor de conferentie. Eerder gaf voormalig minister Schippers van VWS al aan het initiatief (Ont)Regel de Zorg te steunen.

Schrap én verbeter
In januari vond op initiatief van HRMO, Platform Nieuwe Zorg en VvAA al een politiek debat in Carré plaats waarbij politici zich uitlieten over belangrijke politieke keuzes in de zorg.
Volgens Bart Meijman van HRMO is er zoveel controle op het handelen van zorgprofessionals, dat paradoxaal genoeg de kwaliteit van zorg voor de patiënt bedreigd raakt. 

Bart Meijman 260x260“We zijn blij dat het nieuw te vormen kabinet ook het grote belang van dit thema inziet. Nu kunnen we gezamenlijk vaststellen welke regels en procedures overbodig zijn en welke echt nodig zijn voor een goede gezondheidszorg. Rigoureus ingrijpen is dringend nodig.”

Dat beaamt ook Ruben de Korte van de denktank (Ont)Regel de Zorg:
"Het antwoord op deze ingewikkelde materie start bij de welwillendheid van de partijen om samen in gesprek te gaan. De conferentie van 18 november geeft daar een aanzet toe. Als denktank hebben we enorm veel informatie opgehaald bij zorgprofessionals en belanghebbenden. We kijken ernaar uit om daar alle resultaten te presenteren en met elkaar aan de slag te gaan." 

Menselijke maat
Gerlach Cerfontaine, voorzitter van Vereniging VvAA, ziet de opname van schrapsessies in het regeerakkoord als een goede stap om gezamenlijk meer bij te dragen aan de relatie tussen zorgverlener en patiënt.

Cerfontaine“We moeten terug naar de menselijke maat. Naar de fysiotherapeut die niet vooral druk is met zijn administratie, de medisch specialist die tijd heeft om naar de patiënt te luisteren en de huisarts die gewoon een huisbezoek kan afleggen omdat hij dat nodig vindt. Minder regels betekent minder administratiedruk en dus meer tijd en aandacht voor waar het in de zorg daadwerkelijk om draait: de patiënt.”

Ballast
De schrapsessie/werkconferentie (Ont)Regel de Zorg op 18 november heeft als doel om de onnodige ballast van traditionele kwaliteitssystemen overboord te gooien, zodat er ook ruimte ontstaat voor anders denken over kwaliteit.