Recht op privacy bij ziekmelding

Zieke werknemers hebben recht op privacy. Medische gegevens hoeven zij niet met u te delen. Ontdek wat wel én niet mag vragen bij een ziekmelding.

Wat u wél mag vragen:

  • Wat is de verwachte ziekteduur?
  • Voor welke werkzaamheden is het wenselijk dat een collega deze overneemt?
  • Welke werkzaamheden kun je nog wel doen?
  • Houdt de ziekte verband met een arbeidsongeval of een (verkeers)ongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is?
  • Val je onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet? Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je arbeidsongeschikt bent als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie, of als je onder de zogeheten ‘no risk polis’ valt. (U mag niet vragen onder wélke vangnetregeling.)

Wat u niet mag vragen:

  • Wat zijn de (medische) klachten?
  • Zijn de klachten werkgerelateerd?

Let op: als uw zieke medewerker vrijwillig vertelt wat hij/zij heeft, dan mag u deze informatie niet noteren. Noteert u als werkgever toch de oorzaak van het ziek zijn, dan riskeert u een fikse boete.Gerelateerde artikelen:

  • Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?
  • Help, ons langdurig verzuim stijgt
  • Advies van onze verzuimexpert: Ben je echt ziek?