Reactie wetsvoorstel inzage medisch dossiers


Volgens VvAA betekent het wetsvoorstel een drastische inperking van het medisch beroepsgeheim. Het medisch beroepsgeheim is het fundament voor goede en toegankelijke zorg, het borgt de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Natuurlijk moet fraude in de zorg worden bestreden, maar het toegang geven van het medisch dossier aan private organisaties is onwenselijk.

Het is van groot belang dat burgers altijd om expliciete toestemming wordt gevraagd voordat in hun medisch dossier gekeken mag worden. In ons manifest dat wij de afgelopen maanden met zorgverleners en patiënten hebben opgesteld, stellen wij dat het hart van de gezondheidszorg wordt gevormd door de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Daarbij mag de vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt niet verstoord worden. Het medisch beroepsgeheim is daar randvoorwaardelijk voor. Daarom is het belangrijk dat burgers altijd om expliciete toestemming wordt gevraagd voordat in hun medisch dossier gekeken mag worden.
Dossiers bijhouden
Zie ook: manifest Zelf aan het Roer

Meer informatie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Monique Wesly, senior manager corporate communicatie VvAA. Telefoon 06 4624 7450.