Proeftijd: wat is anders?

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor het ontslagrecht. In blogs van onze experts leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen van uw vakgenoten. 


Deze keer: wat is anders aan de proeftijd?

Jeroen Woertman, manager Werkgeverszaken bij VvAA, zet de veranderingen van de proeftijd voor u op een rij:


Proeftijd bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maken we onderscheid tussen twee vormen: overeenkomsten van zes maanden of minder en overeenkomsten van meer dan zes maanden tot maximaal twee jaar.

• Minder dan zes maanden

Een proeftijd is verboden. Zegt u de overeenkomst toch op in deze periode, dan kan dat ernstige (financiële) consequenties hebben. De medewerker kan bijvoorbeeld de nietigheid van het ontslag inroepen en loon vorderen, of een schadevergoeding eisen wanneer het ontslag onrechtmatig of kennelijk onredelijk is.

Een korte arbeidsovereenkomst noemt men ook wel ‘arbeidsovereenkomst op proef’. Een ongelukkige benaming die soms tot verwarring en daarmee tot problemen leidt. Juist omdat bij een arbeidsovereenkomst op proef - die vaak korter dan zes maanden duurt - dus géén proeftijd mag zitten.

• Vanaf zes maanden tot twee jaar
Bij een arbeidsovereenkomst vanaf zes maanden (let op: zes maanden plus één dag) tot twee jaar (min een dag), kunt u wel een proeftijd afspreken. Hierbij geldt een maximum van één maand.

Geen proeftijd? Ook prima, maar denk wel aan de eerder genoemde gevolgen wanneer u dan toch iemand wilt ontslaan. Let wel, de duur van de arbeidsovereenkomst is dus minimaal zes maanden en één dag en het maximum is twee jaar min één dag. Leg de duur schriftelijk goed vast in de overeenkomst.

Proeftijd bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gelden alle regels zoals hierboven beschreven, met de uitzondering dat de proeftijd ook twee maanden mag duren. Het is van belang dat u de proeftijd altijd schriftelijk vastlegt. Doet u dit niet of is de afgesproken proeftijd niet in lijn met de wet, dan is deze nietig en vervalt de proeftijd automatisch uit de overeenkomst.

Tip: Wilt u toch graag iemand voor enkele maanden ‘op proef’? Spreek dan een contract voor bepaalde tijd af voor de duur van bijvoorbeeld 2 of 3 maanden. U heeft dan een langere proefperiode, maar uiteraard is er wel een eerste tijdelijke overeenkomst ontstaan in de keten van maximaal drie tijdelijke overeenkomsten.


Over de auteur

Jeroen WoertmanJeroen Woertman is werkzaam als manager Werkgeverszaken bij VvAA

Werkgeverszaken

De VvAA-adviseurs kunnen u ondersteunen bij het implementeren van een goede functionerings- en beoordelingscyclus. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek of stel uw vraag.

Een eigen praktijk?

Bekijk ons cursusaanbod voor managers en ondernemers in de zorg.
Online hypes en trends
Hoe maakt u onderscheid tussen hype en trend én onderscheid u zich met de juiste trends? 
Stijgend verzuim huisartpraktijken
Stijgend verzuim bij huisartspraktijken

Wat kunt u zelf doen om verzuim bij werknemers te voorkomen?

Verzuim tegengaan, de kracht van het gesprek
Bij verzuim: de kracht van het gesprek

Negen tips wat u kunt doen als leidinggevende om het stijgende verzuim binnen de eigen praktijk terug te brengen.

Wel of niet contracteren
Wel of niet contracteren

Fysiotherapeuten kiezen steeds vaker om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Wat zijn precies de voor- en nadelen?