Inloggen

Gevolgen Prinsjesdag 2019 voor uw basisverzekering

19 september 2019 - Traditiegetrouw zijn op Prinsjesdag de wijzigingen in de basisdekking van de zorgverzekering voor 2020 bekendgemaakt. Graag zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Eigen bijdragen

Wijziging per 1 januari 2020
De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

Wat betekent dit voor u?
Voor geneesmiddelen, hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdragen voor 2020 vindt u vanaf 12 november 2019 op onze website.


Collectiviteitskorting

Wijziging per 1 januari 2020
De overheid verlaagt de korting die alle zorgverzekeraars maximaal aan mogen bieden op de premie voor de basisverzekering. De maximale korting gaat van 10 naar 5 procent. Ook moet de zorgverzekeraar specifieke zorgafspraken maken met collectiviteiten over gezondheid en preventie.

Wat betekent dit voor u?
Hbt u een zorgverzekering via uw werkgever? Of via een andere collectiviteit? Dan krijgt u volgend jaar misschien minder korting op uw zorgpremie. Krijgt u nu meer dan 5% korting? Dan ontvangt u van ons in oktober een persoonlijke e-mail met meer uitleg.


Specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten

Wijziging per 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 vergoedt de basisverzekering ook de zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten verlenen. Deze zorg valt wel onder het eigen risico. Met deze maatregel wil het kabinet de druk op huisartsen en wijkverpleegkundigen in de eerste lijn verminderen.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf komend jaar kunnen huisartsen een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijke gehandicapten inschakelen. Dat kan voor patiënten met meerdere gezondheidsproblemen of een verstandelijke beperking. Deze specialisten kunnen de huisarts adviseren of de zorg zelfs (deels) overnemen.


Geneesmiddelen - apotheekbereidingen

Wijziging per 1 januari 2020
Vergoedt de basisverzekering een geregistreerd geneesmiddel niet? Dan geldt dat ook voor de bereiding ervan door de apotheek. Vanaf 1 januari 2020 vergoedt de basisverzekering de apotheekbereiding in 2 gevallen wel:

  1. wanneer de overheid nog geen besluit heeft genomen over de vergoeding van een geneesmiddel
  2. als de basisverzekering een geneesmiddel niet vergoedt omdat het te duur is, maar de apotheekbereiding wel een acceptabele prijs heeft

Wat betekent dit voor u?
Hebt u in 2020 een apotheekbereiding nodig? Dan laat uw apotheek u altijd vooraf weten of de basisverzekering uw geneesmiddel vergoedt. Dat geldt ook als u een geneesmiddel in het ziekenhuis krijgt.


Zittend ziekenvervoer voor geriatrische revalidatiezorg

Wijziging per 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 kunnen ook patiënten geriatrische revalidatiezorg (grz) officieel aanspraak maken op zittend ziekenvervoer volgens de regels van de basisverzekering. Grz-patiënten krijgen op verzoek van VWS ziekenvervoer in de praktijk al enkele jaren vergoed. Die vergoeding is nu wettelijk vastgelegd.

Wat betekent dit voor u?
Krijgt u geriatrische revalidatiezorg en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u toestemming vragen voor vergoeding van openbaar vervoer, taxi of eigen auto.


Overnachten in een logeerhuis in plaats van zittend ziekenvervoer

Wijziging per 1 januari 2020
Soms moeten patiënten ver reizen voor een ziekenhuisbehandeling. Het kan dan minder belastend zijn om in de buurt van een ziekenhuis te overnachten in plaats van elke dag heen en weer te reizen. Gaat het om een ziekenhuisbehandeling van ten minste 3 dagen achter elkaar? Dan vergoedt de basisverzekering vanaf 1 januari 2020 maximaal € 75 per overnachting in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Wat betekent dit voor u?
Krijgt u in 2020 een ziekenhuisbehandeling die 3 dagen (of langer) duurt? Dan kunt u toestemming vragen voor een overnachting in de buurt van het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie. Na toestemming krijgt u maximaal € 75,- per nacht vergoed. U krijgt ook een vergoeding voor de heen- en terugreis op de eerste en laatste dag van de behandeling.Ontzorgplus | VvAA
Ontzorgplus
Stel, u krijgt een zwaar on­geval of wordt lang­durig ziek. Met de aan­vullende ver­zeke­ring Ontzorgplus bent u verzekerd van de beste regel­hulp bij nood­situaties en voor­komt u on­ver­wacht hoge kosten.

 
 Logo VvAA | VvAA
       Logo ONVZ | VvAA zorgverzekering     

De basisverzekering van de VvAA zorgverzekering wordt u aangeboden door ONVZ. Deze bestaat ook onder het label ONVZ en PNOzorg. Er zijn geen inhoudelijke verschillen.