Prinsjesdag 2015 Particulier

Inkomstenbelasting

Het kabinet wil de belasting op arbeid verlagen. Daarom worden de volgende aanpassingen voorgesteld:

 • Het tarief in de tweede en derde schijf wordt verlaagd, van 42% naar 40,15%
 • De derde schijf wordt aanzienlijk verlengd. De vierde schijf begint dan voortaan bij € 66.421 (2015 € 57.585)

Dit betekent dat een groter deel van uw inkomen in de derde schijf zal vallen (40,15%).

   2015      2016    
 Schijf    Tarief (%) 
Belastbaar
inkomen
vanaf (€)
 
 Tot (€)
Tarief (%)
 
Belastbaar
inkomen
vanaf (€) 
 
 Tot (€)
1 36,50  -  19.822    
 36,55
 -  19.922    
2 42,00
 19.822
 33.589
 40,15
 19.922
 33.715
3 42,00
 33.589
 57.585
 40,15
 33.715
 66.421
4 52,00
 57.585  -  52,00
 66.421
 -

Lagere heffing tot een vermogen van € 100.000

Vanaf 2017 betaalt u in box 3 tot een vermogen van € 100.000  (voor fiscale partners € 125.000) minder belasting. Nu rekent de Belastingdienst nog met een rendement van 4% over uw vermogen, in 2017 wordt dit 2,9%. Voor grotere vermogens gaat het forfaitair rendement omhoog.

Hiermee wil het kabinet meer aansluiten bij het werkelijke rendement. Het nieuwe stelsel kent drie schijven (nu is dat er één). Dit ziet er voor 2017 als volgt uit:

Grondslag  Forfaitair rendement 2015  Forfaitair rendement 2017 
 € 0 – € 75.000
 4,0%
 2,9%
 € 75.000 – € 975.000
 4,0%
 4,7%
 > € 975.000
 4,0%
 5,5%

 

Heffingvrij vermogen naar € 25.000

Over het eerste deel van uw vermogen in box 3 betaalt u geen belasting. Het zogenaamde heffingvrije vermogen. Dit is in 2015 vastgesteld op € 21.330 en wordt in 2017 verhoogd naar € 25.000 per persoon. Voor partners geldt een heffingvrij vermogen van € 50.000.

 

Verhoging kinderopvangtoeslag

Indien u gebruikmaakt van kinderopvang, dan ontvangt u vanaf 2016 meer kinderopvangtoeslag van de overheid.

Volgens een voorbeeld van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen ouders met een inkomen van € 50.000 en twee kinderen die drie dagen naar de kinderopvang (dagopvang) gaan per maand € 108 meer kinderopvangtoeslag ontvangen. Als de kinderen naar de buitenschoolse opvang gaan, dan ontvangen de ouders € 56 meer kinderopvangtoeslag.

 

Motorrijtuigenbelasting betalen per tijdvak van drie maanden

Voorheen was het mogelijk de motorrijtuigenbelasting voor een jaar vooruit te betalen. Vanaf 1 juli 2016 kan alleen per tijdvak van drie maanden vooruit worden betaald. Ook blijft maandelijkse afschrijving mogelijk.

 

Belastingvrij schenken voor eigen huis

In 2015 bedraagt de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar € 52.000. In 2016 wordt dit bedrag verhoogd naar € 53.016.

Dit bedrag is vrij van schenkbelasting als de schenking gebruikt wordt voor:

 • aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning
 • aflossing van de eigenwoningschuld
 • aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning
 • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

 

Vanaf 2017 wordt dit bedrag verhoogd naar € 100.000. Verder kan er vanaf 2017 ook belastingvrij worden geschonken aan andere familieleden en derden. De regeling geldt dus niet meer alleen voor schenkingen door ouders aan kinderen.

 • Tip: Indien u in 2015 of 2016 gebruikt maakt of hebt gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan kunt u dit in de jaren 2017 en 2018 aanvullen tot het maximale belastingvrije bedrag van 2017.

 

Informatieplicht familielening

Hebt u een lening afgesloten bij een familielid of een andere partij die geen Nederlandse bank is? Dan hoeft u vanaf 2016 geen apart formulier meer in te vullen (informatieplicht eigenwoningschuld). 

 • U vult de gegevens van de lening direct in bij de aangifte. 
 • Op basis van eerder verstrekte gegevens wordt uw aangifte automatisch vooraf ingevuld. Dit kunt u zelf aanpassen.
 • In verband hiermee komt de sanctie van (tijdelijk) verlies van renteaftrek bij niet naleving van deze informatieverplichting te vervallen.

 

Aflossingsachterstand eigenwoningschuld

Loopt u achter met het aflossen van uw hypotheek? Voor nieuwe hypotheken, afgesloten vanaf 2013 en die niet onder het overgangsrecht vallen, geldt een annuïtaire aflossingseis. In bepaalde gevallen, zoals betalingsachterstanden of onbedoelde fouten, krijgt u extra tijd om de opgelopen achterstand in te halen.

 • Huidige situatie: een aflossingsachterstand die niet op tijd wordt ingehaald, resulteert erin dat de gehele eigenwoningschuld permanent overgaat naar box 3 en de hypotheekrente niet langer aftrekbaar is.
 • Vanaf 1 januari 2016: de aflossingseis wordt verzacht doordat de overgang van de eigenwoningschuld naar box 3 niet langer meer permanent is. Zodra u de achterstand hebt ingelopen gaat de schuld weer terug naar box 1 en is de rente dus weer aftrekbaar.

 

Afkopen van uw lijfrente

Wanneer u besluit uw lijfrente in de opbouwfase af te kopen, kunt u te maken krijgen met de minimumwaarderingsregel. Dit is de minimumwaarde die de Belastingdienst hanteert bij afkoop van uw lijfrente. Deze minimumwaarde is gebaseerd op het totaal van de eerder in aftrek gebrachte lijfrentepremies.

Als de afkoopwaarde van de lijfrente aanzienlijk lager is dan het bedrag van de in aftrek gebrachte premies, kan de verschuldigde belasting zelfs het uitgekeerde bedrag overstijgen. Om die reden wordt vanaf 12 september 2015 niet langer gewerkt met de minimumwaarderingsregel maar mag worden uitgegaan van de afkoopwaarde.

 • Tip: Hebt u tot vijf jaar geleden uw lijfrente afgekocht? Informeer dan of de aanslag ambtshalve verminderd kan worden.

Over de auteur

Mr. Ferdy de Wijs
Fiscalist bij VvAA

Fiscaal advies

Hebt u vragen naar aanleiding van de fiscale maatregelen of dit artikel? Neem dan contact op met één van onze specialisten.