Inloggen

Pensioenopbouw en nabestaandenpensioen fors lager vanaf 2015

02 december 2014 - Vanaf 1 januari 2015 daalt het maximaal pensioengevend salaris van rond de € 160.000,- naar € 100.000,-. Dat raakt iedereen die meer dan € 100.000,- bruto per jaar verdient én pensioen opbouwt. De nieuwe grens is op basis van het fulltime-salaris. Het raakt u dus ook als parttime werkt en uw salaris omgerekend naar fulltime boven de nieuwe grens van € 100.000,- uitkomt. 


Benieuwd naar wat dit voor u betekent?
Doe de pensioencheck.

Het duurt maar 2 minuten.

Naar de pensioenscheckDe veranderingen in de pensioenwetgeving zorgen ervoor dat uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen fors dalen. Hoe langer u voor uw pensioendatum zit, hoe groter de daling is. Wat kunt u doen om deze inkomensterugval op te vangen?

Let op:
Bent u tandarts of orthodontist? Dan bouwt u geen pensioen op in een beroepspensioenfonds. Dat doet u met lijfrentes of in box 3. De verandering heeft voor u ook gevolgen: uw maximaal fiscaal aftrekbare bedrag (box 1) is lager in 2015. Vraag uw adviseur om advies.

Lager ouderdomspensioen

Door de wetswijzigingen kunt u minder ouderdomspensioen opbouwen. In de loop van 2015 zijn alle maatregelen van de pensioenfondsen en werkgevers bekend. Hierover zal VvAA u nader informeren.

Lager nabestaandenpensioen

Vanaf 1 januari daalt ook uw nabestaandenpensioen. Uw nabestaanden lopen daardoor een groot financieel risico als u (plotseling) komt te overlijden. Het gat kunt u repareren met een overlijdensrisicoverzekering die u bij VvAA direct kunt afsluiten.

Wij adviseren u om in ieder geval  een voorlopige voorziening te treffen om dit tekort op te vangen, ondanks dat nog niet alle maatregelen van werkgevers en/of pensioenfondsen bekend zijn. Zodra alle maatregelen bekend zijn kunt u de voorlopige overlijdensrisicoverzekering eenvoudig aanpassen.

Wilt u meer weten, of hebt u vragen over alle veranderingen in de pensioenwetgeving en de gevolgen voor uw pensioensituatie vanaf 1 januari 2015, belt u ons dan op nummer 030 247 47 89. 

Rekenvoorbeeld daling nabestaandenpensioen

Met welk verzekerd bedrag kunt u het gat dichten?  

Uitgangspunten:

  • Het nabestaandenpensioen is 70% van het maximale pensioeninkomen.
  • We rekenen met een gemiddeld belastingpercentage van 42%; het percentage dat de partner over de uitkering zou moeten betaalt.
  • De partner betaalt de premie van de overlijdensrisicoverzekering en is verzekeringnemer. De uitkering is daarom belastingvrij.
  • We houden geen rekening met al opgebouwd nabestaandenpensioen tot € 160.000,- tot en met 31-12-2014.
  • We houden geen rekening met eventuele andere aanwezige vermogensbestanddelen of overlijdensrisicoverzekeringen, waardoor mogelijk een lager verzekerd bedrag voldoende zou zijn.
  • Als u parttime werkt, neem dan contact met ons op voor de juiste berekening.
  • Er is in deze indicatieberekening en rekenvoorbeeld geen rekening gehouden met het eventuele gat dat in het weduwepensioen (vanaf de pensioendatum van degene over wiens pensioen het gaat)  kan ontstaan als gevolg van deze wetgeving en als er geen aanvullende maatregelen genomen zijn. Wilt u hier wel rekening mee houden, bel ons dan voor advies.

De indicatieve rekensom in 5 stappen:
1. Looptijd verzekering: de leeftijd waarop de partner over wiens pensioen het gaat, met pensioen gaat, minus zijn of haar huidige leeftijd.
2. Zijn of haar bruto jaarinkomen (vult u € 160.000,- in als u meer verdient dan € 100.000) minus € 100.000,-. 
3. Bruto jaarlijks tekort: het bedrag van stap 2 x 70% als nabestaandenpensioen. 
4. Netto jaarlijks tekort: het bedrag van stap 3 x 58% als netto bedrag (dus na belasting) 
5. Te verzekeren bedrag: het bedrag van stap 4 x de looptijd uit stap 1.  

In een rekenvoorbeeld: 
1. Looptijd: 17 jaar (67 jaar minus 50 jaar). 
2. Bruto jaarinkomen van € 155.000,- minus € 100.000,- = € 55.000,-.
3. Bruto jaarlijks tekort:  € 55.000,- x 70% = € 38.500,-.
4. Netto jaarlijks tekort: € 38.500,- x 58% = € 22.330,-.
5. Te verzekeren bedrag: € 22.330,-  x 17 jaar = € 379.610,-. 

Bij een te verzekeren bedrag van € 379.610,- is de indicatieve premie voor de overlijdensrisicoverzekering € 53,28 per maand (linair dalend*).  

Het verzekerde bedrag daalt jaarlijks tot de 67e verjaardag van de pensioengerechtigde. Tot die pensioendatum is aanvulling op het nabestaandenpensioen nodig. Op de pensioendatum (ook is de verzekerde overleden) maakt de partner aanspraak op het weduwepensioen. We gaan er dan wel vanuit dat er ook maatregelen getroffen zijn om het gat in het ouderdomspensioen aan te vullen.

Aan dit rekenvoorbeeld kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u exacte berekeningen, vraag dan altijd advies.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Spaarvarken

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?