Peiling medisch beroepsgeheim

Recent heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). 

Wetswijziging

De wetswijziging maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars bij alle zorgaanbieders - bij een materiële controle - rechtstreeks en zonder toestemming van de patiënt patiëntengegevens kunnen opvragen, mits aan wettelijke voorwaarden is voldaan. De voorgestelde wijziging wordt gepresenteerd als een sluitstuk van een bredere beweging om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van de kosten in de gezondheidszorg. 

Mening VvAA-leden

Het wetsvoorstel wordt binnenkort in de Eerste Kamer behandeld. Als ledenorganisatie voor 120.000 zorgprofessionals, vindt VvAA dit een zeer relevant onderwerp waar we de VvAA-leden graag hun mening over vragen. Van belang is bijvoorbeeld te toetsen of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en het proces met voldoende waarborgen is omkleed. 

Update 6 oktober 2016: De vragenlijst is inmiddels gesloten. 
 
medisch beroepsgeheim