Inloggen

Overheid verlengt steunmaatregelen

28 mei 2020 -  Kort na het verschijnen van onze wekelijkse Update COVID-19 op 20 mei, maakte het kabinet de tweede ronde van zijn steunmaatregelen bekend. Onder de noemer ‘Noodpakket 2.0’ presenteerde het niet alleen de verlenging van bestaande regelingen voor de periode ná 1 juni, maar ook een aantal aanpassingen in de voorwaarden. Het pakket vertegenwoordigt een totale waarde van 13 miljard euro.

De verlening geldt zeer waarschijnlijk voor vier maanden. 
We noemen kort de vier belangrijkste maatregelen voor zorgaanbieders. Voor meer informatie verwijzen we steeds door naar ons online Dossier COVID-19. 

 1. De Tegemoetkoming vaste lasten mkb (Tvl) vervangt de Togs, het noodloket voor ondernemers van getroffen sectoren uit de ‘eerste ronde’. Een van de wijzigingen is dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk wordt van de aard van de getroffen onderneming, met een maximum van € 50.000.

  > meer over de Tvl

 2. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), de loonkostensubsidie, wordt verlengd met de maanden juni t/m september. Daarnaast past het kabinet de regeling op een aantal punten aan. Zo geldt maart als referentiemaand voor de loonsom, ook voor de lopende Now-trajecten waarbij januari geen representatief beeld geeft. En de ‘ontslagboete’ zoals opgenomen in de Now 1.0 vervalt als het ontslag minder dan 20 werknemers betreft.

  > meer over de NOW

 3. Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo), uitgevoerd via het digitaal loket van de woongemeente, wordt verlengd en op onderdelen aangepast. Zo krijgen ondernemers en zzp’ers voor de inkomensondersteuning, anders dan bij de oorspronkelijke regeling, te maken met een inkomenstoets voor partners. Voor het deel lening voor bedrijfskapitaal van de Tozo, vraagt het loket van de woongemeente dat de regeling uitvoert om een verklaring dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement.

  > meer over de Tozo

 4. Ook de Belastingmaatregelen worden voortgezet. Tot en met september kunnen ondernemers belastinguitstel aanvragen en geldt de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

  > meer over de Belastingmaatregelen