Overbrug het financiële gat naar uw pensioen

17-04-2013 Joan Versluijs

Hebt u nog zicht op uw pensioensopbouw? Zo ja, dan weet u wanneer u uw financiële planning kunt aanpassen om straks optimaal van uw pensioen te kunnen genieten. Zo nee, dan helpt onderstaande top-5 van pensioenvragen u aan een praktisch plan van aanpak.

De huidige ontwikkelingen op de pensioenmarkt maken het niet makkelijk het overzicht te houden. Enkele veranderingen rond het pensioen:

  • Verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd
  • Pensioenfondsen verlagen de uitkeringen
  • Beleggingsresultaten vallen tegen
  • Pensioenen worden niet meer geïndexeerd

Hebt u nog zicht op uw pensioensopbouw? Controleer het aan de hand van onderstaande vragen en antwoorden.

1) Hoeveel pensioen krijg ik straks?

In Nederland bestaat uw oudedagsvoorziening uit drie onderdelen.

  • Uw AOW
  • Het pensioen dat u hebt opgebouwd via uw werkgever of via een (verplicht) beroepspensioenfonds
  • De voorzieningen die u zelf hebt getroffen

Hoeveel pensioen iemand krijgt, verschilt dus per persoon. Wilt u weten hoeveel pensioen u hebt opgebouwd, raadpleeg dan de actuele pensioenoverzichten. Deze ontvangt u van uw pensioenuitvoerder (pensioenfonds en/of verzekeraar). Ook op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw opbouw inzien. Wie z'n pensioen regelmatig controleert, kan wanneer nodig tijdig z'n financiële planning aanpassen.

2) Is uw opgebouwde pensioen voor u voldoende?

Vaak komt uw pensioen, aangevuld met AOW, lager uit dan uw huidige inkomen. Wilt u uw huidige uitgavenpatroon kunnen voortzetten, reserveer dan nu alvast een bedrag zodat u straks niets tekortkomt.
Steeds meer bent u zelf, en niet de overheid, verantwoordelijk voor een goed pensioen. Het inzichtelijk maken van uw financiële situatie voor ‘en na pensionering vormt daarin een belangrijk onderdeel.  

3) Moet ik nu al voorzieningen treffen en hoe doe ik dat dan?

U kunt op diverse manieren een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen. Denk aan vermogensopbouw of aan de fiscaal vriendelijke lijfrentevoorziening. Wilt u straks minder vaste lasten hebben, dan kunt u bijvoorbeeld uw hypotheek eerder aflossen. De beste optie is afhankelijk van uw complete financiële situatie.

4) Kan ik straks nog eerder stoppen met werken?

De AOW-leeftijd wordt in stappen verhoogd naar 67 jaar. Ook de fiscale pensioenleeftijd zal per 1 januari 2014 worden aangepast naar 67 jaar. Dit betekent niet dat eerder stoppen met werken voorgoed van de baan is. Veel pensioenregelingen kennen een aantal keuzemogelijkheden, waaronder het vervroegen van uw pensioen. Dit betekent dan wel dat het pensioenfonds langer aan u moet uitkeren, waardoor uw pensioenuitkering lager wordt. U kunt ook zelf aanvullende voorzieningen treffen, waardoor u eerder kunt stoppen met werken.

5) Welke gevolgen hebben de huidige ontwikkelingen voor mij persoonlijk?

Uit het antwoord op bovenstaande vragen blijkt wel dat dit voor iedereen verschillend is. Wanneer u zich zorgen maakt over uw pensioen, laat u zich dan tijdig adviseren over uw financiële situatie. Hoe eerder u dat doet, hoe groter de kans dat u uw doelen en wensen kunt realiseren.

Joan VersluijsJoan Versluijs werkt bij VvAA als manager Financiële Planning & Fiscaal Advies a.i.
Hebt u vragen over uw pensioensopbouw? Stuurt u dan een e-mail naar joan.versluijs@vaa.nlContact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: