Inloggen

Volgende week: Nationale (Ont)Regelmonitor van start

5 november 2020 - De vierde editie van de Nationale (Ont)Regelmonitor gaat over een week weer van start. Via de (Ont)Regelmonitor meten we de ervaren regeldruk van zorgverleners in hun dagelijkse praktijk. Ook in deze uitzonderlijke tijden blijft VvAA dit meten, want onnodige regeldruk is nog steeds een enorme belasting voor zorgverleners en het is belangrijk dat dit thema ook op de agenda van het nieuwe kabinet komt te staan.

Steunbetuiging aan MKB-Nederland

Mede daarom steunde VvAA afgelopen week de oproep van MKB-Nederland, op basis van een onderzoek onder ondernemers, dat het beleid ten aanzien van regeldruk rigoureus op de schop moet. Edwin Brugman, strategisch adviseur en betrokkene bij ‘(Ont)Regel de Zorg’ van het eerste uur: “Ik zie in het onderzoek van MKB-Nederland veel parallellen met de situatie in de zorg. Net als in het bedrijfsleven ontneemt de administratieve lastendruk zorgverleners het plezier in hun vak. Daarnaast maakt het de dagelijkse bedrijfsvoering van een praktijk, zeker in de eerste lijn, steeds complexer en daarmee onaantrekkelijker.”

Stem laten horen in Den Haag

De laatste resultaten van de (Ont)Regelmonitor van VvAA, gehouden in maart 2020, wezen uit dat 46 procent van de zorgverleners aangeeft dat de regeldruk in hun beleving ten opzichte van een jaar eerder, is toegenomen. Ook gaven zij aan meer kwijt te zijn aan niet effectieve regels die belastend zijn om na te leven.

Willem Veerman, huisarts en voorzitter a.i. bestuur VvAA: “De belofte van dit kabinet ten aanzien van regeldruk voor zorgverleners is verre van gerealiseerd. Willen we borgen dat zorgverleners het plezier in hun vak behouden, dan is het van groot belang dat een nieuw kabinet deze belofte overneemt en het beleid op de schop gaat. Daarbij gaat het niet alleen om reductie van bestaande regeldruk, maar ook om het beteugelen van de stroom aan nieuwe regels. Via de (Ont)Regelmonitor houden we de vinger aan de pols en kunnen we de stem van zorgverleners laten horen in Den Haag.”

Uitnodiging per mail

Vanaf volgende week kunt u weer deelnemen aan de (Ont)Regelmonitor. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail. Gezien deze uitzonderlijke tijd, nemen we ook mee welke lessen er kunnen worden getrokken uit de corona-pandemie als het gaat om regeldruk. Ook wordt in de monitor nadrukkelijk gekeken naar het perspectief van praktijkhouders en zelfstandig gevestigden in de zorg. U kunt de monitor ook altijd invullen via www.ontregelmonitor.nl.