Inloggen

Meerkostenbijdrage en zorgbonus 2021

Update ondersteuning werkgevers en werknemers tijdens Covid-19 

17 juni 2012 - Nieuws rondom de laatste ontwikkelingen van de meerkostenbijdrage en de Zorgbonus 2021.

Extra mogelijkheid aanvragen meerkostenbijdrage
Zorgaanbieders die nog geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de meerkostenbijdrage aan te vragen, krijgen een extra kans om dit alsnog te doen. Vanaf 15 juni 2021 gaat het aanvraagloket bij VECOZO voor de bijdrage voor meerkosten opnieuw open voor een periode van twee weken. Na 29 juni sluit het loket definitief. Zorgverzekeraars Nederland roept op om de aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.

De andere voorwaarden zijn ongewijzigd. Zo is de regeling nog steeds alleen toegankelijk voor zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de continuïteitsbijdrage (CB regeling). Het is geen voorwaarde dat u daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de CB-regeling. Lees meer >

Zorgbonus 2021
Het kabinet heeft besloten dat zorgmedewerkers ook in 2021 een bonus kunnen ontvangen. De zorgbonus 2021 is bedoeld voor mensen in alle zorgberoepen, dus ook zorgmedewerkers in de mondzorg, fysiotherapeuten of verloskundigen. Deze tweede zorgbonus is beschikbaar voor zorgverleners die door corona onder uitzonderlijke omstandigheden zorg hebben geleverd en tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder hebben gewerkt. De zorgverlener mag maximaal € 74.000,- bruto per jaar verdienen. De werkgever beoordeelt welke zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Waarschijnlijk bedraagt de zorgbonus ongeveer € 200,- tot € 240,- netto. De definitieve hoogte wordt later vastgesteld.

Werkgevers kunnen de bonus voor hun werknemers, maar ook voor derden zoals uitzendkrachten en zzp’ers, van dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen bij DUS-i. Zzp’ers en uitzendkrachten kunnen de bonus niet zelf aanvragen. De uitkering aan de werkgever gebeurt in het laatste kwartaal van 2021 en de werkgever moet de bonus vervolgens binnen 5 maanden aan de zorgprofessionals uitkeren. Lees meer >

Kabinet verlengt coronasteunpakket met 3 maanden
Het kabinet zal het coronasteunpakket voor banen en economie voortzetten in het derde kwartaal van 2021. De regelingen TVL, TONK, Tozo en NOW worden verlengd tot eind augustus, waarbij de voorwaarden soms versoepeld worden. Lees meer >

Ook de termijn voor het aflossen van opgebouwde belastingschulden is verlengd. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.