Inloggen

Ondersteuningsmaatregelen bij COVID-19

23 maart 2020 - Ervaart u als werkgever, ondernemer of zzp'er in de zorg nadelige gevolgen van COVID-19, dan kunt u een beroep doen op bepaalde ondersteuningsmaatregelen. Bijvoorbeeld van de overheid, de Belastingdienst of banken. 

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Wat zijn de mogelijkheden voor inkomensondersteuning als mijn inkomen wegvalt

28 maart 2020 - Het kabinet heeft twee inkomensondersteunende maatregelen afgekondigd voor ondernemers en zzp’ers.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) 
Zelfstandige ondernemers en zzp’ers die hard getroffen zijn door COVID-19 kunnen bij hun woongemeente via een digitaal loket een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum ten behoeve van hun levensonderhoud aanvragen. Deze overbruggingsregeling bevat ook een mogelijkheid voor bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen op te vangen. Lees meer over Tozo >
 
Noodloket (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers)
Ondernemingen uit sectoren die het zwaarst geraakt zijn door COVID-19-maatregeling van de overheid kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De hoofdactiviteit van de onderneming moet overeenkomen met de speciaal hiervoor vastgestelde sectorcodes. Denk aan horeca, theaters, musea, sportscholen en schoonheidsverzorging.

De gezondheidszorg is hierin níet opgenomen. De overheid gaat er vanuit dat ‘zorgondernemers’ op ondersteuning van zorgverzekeraars kunnen rekenen. Een vangnet dat bij andere ondernemers ontbreekt.

2. Wat zijn mijn mogelijkheden als ik momenteel moeite heb de belastingen te betalen?

22 maart 2020 - Door een teruglopende inkomende geldstroom kan het lastig zijn betalingen te doen, bijvoorbeeld voor de belastingen. Het betalingsuitstel en het verminderen van voorlopige aanslagen kunnen daarbij goed van pas komen.

Bijzonder uitstel van betaling
Voor het betalen van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting is het mogelijk bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek in bij de Belastingdienst waarin u verzoekt om uitstel van betaling en uitlegt hoe u door de uitbraak van het COVID-19-virus in betalingsproblemen bent gekomen. Na ontvangst van het verzoek, zal de Belastingdienst geen verdere invorderingsmaatregelen nemen en u gedurende 3 maanden uitstel van betaling verlenen. VvAA-leden waarvoor wij de administratie voeren, kunnen wij behulpzaam zijn met het indienen van een verzoek.

  • Het verzoek om uitstel met motivering verstuurt u naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.
  • Download een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken als u zelf uitstel van betaling wil aanvragen.
Download de brief

Uitstel is geen melding betalingsonmacht

De aanvraag van een bijzonder uitstel van betaling betekent niet dat de Belastingdienst dit ziet als een melding van betalingsonmacht als bedoeld in artikel 36 van de Invorderingswet 1990 van ondernemingen, die vennootschapsbelastingplichtig zijn. Indien u niet in staat bent om als onderneming belastingen of (pensioen)premies te betalen ( en vennootschapsbelastingplichtig), dan adviseren wij u om binnen twee weken na het moment dat u deze had moeten betalen, een extra melding te maken bij de Belastingdienst en/of het pensioenfonds. Indien u deze melding niet tijdig maakt, kan worden vermoed dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De Belastingdienst kan het bestuur in dat geval hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het niet betalen van belastingen en premies.

    Voorlopige aanslagen verminderen

    Indien u als gevolg van het COVID-19-virus een lagere of geen winst verwacht kunt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020. De Belastingdienst zal deze verzoeken inwilligen. U gaat daardoor direct minder belasting betalen. Voor VvAA-leden waarvoor wij de administratie voeren, kunnen wij behulpzaam zijn bij het indienen van een verzoek voor vermindering.

3. Welke ondersteuning biedt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (opvolger werktijdverkorting) om mijn werknemers te betalen?

23 maart 2020 - De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is een tijdelijke maatregel om werkgevers met tenminste 20% omzetverlies te ondersteunen om ontslag door de crisis zoveel mogelijk te voorkomen. De hoofdlijnen zijn bekend, SZW is momenteel met UWV in overleg over de nadere invulling en uitvoering. Lees de hoofdlijnen van deze regeling >

Uitkering via salarisverwerking
Denkt u eraan dat de eventuele uitkering die u als werkgever vanuit de WTV en/ of het NOW ontvangt, via de salarisverwerking moet lopen. Met andere woorden: het bedrag dat u ontvangt kunt u niet rechtstreeks naar de werknemer overmaken; dient u deze als mutatie aan de salarisadministratie aan.

Indien u werknemers hebt die op omzetbasis werken en de omzet per kwartaal, halfjaar of jaar afgerekend worden, zal bewuste afrekening hier (positief) door beïnvloed worden.

4. Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning bij het (verkrijgen van) kredieten?

28 maart 2020 - Het kabinet heeft een aantal maatregelen afgekondigd voor het eenvoudiger verkrijgen van kredieten. De banken bieden voor bestaande kredieten aflossingsuitstel.

Lening voor bedrijfskapitaal (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) biedt de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van COVIC-19 op te vangen. Deze lening wordt verstrekt door de gemeente en bedraagt maximaal € 10.157. De Tozo biedt daarnaast een mogelijkheid tot inkomensaanvulling tot het sociaal minimum. Lees meer over Tozo >

Borgstellingskrediet MKB (BMKB)

Het ministerie van EZK staat via de Borgstellingskrediet MKB (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In het kader van de COVID-19 crisis is het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

De overheid staat daarvoor 90% borg. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZK. De BMKB-regeling is voor de zorg slechts beperkt toepasbaar. Vraag uw eigen bank naar de mogelijkheden voor uzelf.

Aflossingsuitstel bij banken
Banken geven kleinere ondernemingen die in de basis gezond zijn zes maanden uitstel van de aflossingen op hun lopende leningen. Het uitstel geldt voor zakelijke kredieten tot € 2,5 miljoen bij ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Ook Van Lanschot heeft zich bij deze regeling aangesloten. Houdt u de berichtgeving van uw bank over de uitvoering hiervan goed in de gaten en overleg indien nodig met uw accountmanager wat voor u de beste oplossing is. Banken werken ook aan een betalingsregeling voor particuliere leningen en hypotheken.


5. Welke ondersteuning bieden de zorgverzekeraars?

28 maart 2020 - Voor de periode 1 maart tot 1 juni bieden zorgverzekeraars gecontracteerde zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteuning.

Deze krijgt de vorm van een liquiditeits- of een continuïteitsbijdrage. De meest actuele stand over de nadere invulling en betekenis daarvan voor uw beroepsgroep vindt u op de website van uw beroepsorganisatie. VWS gaat er vanuit gaat dat zorgaanbieders die van deze ondersteuning gebruik maken afzien van een beroep op de algemene ondersteuningsmaatregeling van de rijksoverheid. Waar dit op gebaseerd is en wat dat betekent in de praktijk betekent, veel aanvragen zijn bijvoorbeeld al gedaan, is ook nog onduidelijk.

ZN geeft inmiddels ook expliciet aan ook met een oplossing te komen voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Belangrijk aandachtspunten daarbij zijn in ieder geval nog de niet-(aanvullend) verzekerde zorg en andere (niet zorg-)activiteiten die de zorgverlener verricht.

De verwachting is dat komende week meer duidelijk wordt met de bekendmaking van het ‘Reddingsplan voor de zorgsector’ waaraan VWS werkt met IGJ, ZN, het ministerie van SZW, de Belastingdienst en Nza.


VvAA ledenservice

Wij staan op werkdagen tussen 08.00 en 21.00 uur voor u klaar. En in het weekend tussen 10.00 en 16.00 uur. Een bericht sturen kan ook.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email