Inloggen

Nieuwe zzp-wetgeving uitgesteld tot 2021

28 juni 2019 - Pas op 1 januari 2021 treedt de opvolger van de Wet dba, de huidige zzp-wetgeving, in werking. In plaats van begin komend jaar. Parallel verlengt het kabinet het handhavingsmoratorium voor de Wet dba tot dezelfde datum. De nieuwe wetgeving krijgt ondertussen wel meer vorm.

Een en ander blijkt uit de derde voortgangsrapportage ‘Werken als zelfstandige’ van minister Koolmees (SZW) en staatsecretaris Snel (Financiën) afgelopen maandag aan de Tweede Kamer. De door de Belastingdienst goedgekeurde zzp-modelovereenkomsten behouden voorlopig hun waarde, ook onder de nieuwe wetgeving. 

Nieuwe wetgeving

De brief van Koolmees en Snel bevat een nadere uitwerking van het plan uit het regeerakkoord van het huidige kabinet. Deze bestaat uit drie hoofdlijnen:

 1. Minimumtarief voor bescherming van de onderkant van de arbeidsmarkt (€16/u)
 2. Opdrachtgeversverklaring voor meer duidelijkheid over zelfstandigheid
  • geeft o.b.v. antwoorden op vragen over de samenwerking aan of een zzp’er zelfstandig is;
  vrijwillig te beantwoorden in een webmodule , door de opdrachtgever.
 3. Opt-out voor de bovenkant van de arbeidsmarkt 
  boven €75/u, met een aantal voorwaarden; 
  o.b.v. expliciete zelfstandigenverklaring die partijen zelf opstellen;
  kiezen voor zelfstandigheid voor maximaal een jaar.

Beperking ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ vervalt

Voor de opt-out vervalt het eerder voorgenomen criterium ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’. Dat bijvoorbeeld een fysiotherapeut bij een fysiotherapiepraktijk gaat werken, is daardoor nu geen belemmering meer. VvAA is daar blij mee, wij maakten eerder samen met FMS, LHV en KNMT bij SZW duidelijk kenbaar dat dit een onwerkbaar criterium is. Het is de vraag of ook de webmodule deze beperking niet meer gaat hanteren.  

Internetconsultatie

Deze plannen worden op dit moment vertaald in een wetsvoorstel, dat nog deze zomer ter consultatie voorligt. VvAA gaat daarop reageren samen met de genoemde beroepsorganisaties. Ook laten wij ons gezamenlijke geluid helder klinken bij de ‘veldpartijenbijeenkomst’ begin september bij SZW. Steeds aan de hand van onze uitgangspunten die staan beschreven in onze gezamenlijke position paper (nr. 23):

 • waarborg integrale afstemming tussen de opvolger Wet dba en zorgspecifieke wetgeving; 
 • voorkom extra administratielast;
 • zet belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht.
We vinden het van groot belang dat de nieuwe wetgeving aansluit op wat er in de gezondheidszorg nodig is. Zzp’ers hebben immers een belangrijke rol in het  borgen van de continuïteit van zorg. 

Nieuwe zzp-wetgeving uitgesteld

Meer informatie

Meer over het zzp-dossier vindt u op onze themapagina VvAA.nl/zzp.