Inloggen

De nieuwe Wet franchise in vogelvlucht

14 januari 2021 - Per 1 januari is de nieuwe wet over franchise in werking getreden. Franchise is vooral bekend bij supermarktketens en detailhandel, maar komt ook voor in de gezondheidszorg, zoals in de ggz. Wat houdt het in, waarom kiezen zorgverleners voor franchise en wat zijn aandachtspunten?

Franchise is een contractuele samenwerking tussen twee ondernemers: de franchisegever en de franchisenemer. De franchisegever heeft onder een aansprekende handels- of praktijknaam een succesformule ontwikkeld. Deze partij geeft de franchisenemer de mogelijkheid om het concept in een bepaald gebied te exploiteren. 

In deze hechte vorm van samenwerking staat een efficiënte taakverdeling, werkwijze en uniforme uitstraling centraal. 

Waarom kiezen zorgverleners voor franchise?

 • Meer kans op succes:
  U stapt (als het goed is) in een bewezen franchiseconcept. Het wiel hoeft u dus niet meer uit te vinden.
 • Kost minder tijd:
  Franchise vergt minder voorbereiding dan het opzetten van een nieuwe, geheel eigen praktijk of kliniek.
 • Ondersteuning op allerlei vlakken:
  De franchisegever ondersteunt u bij bijvoorbeeld administratie, marketing, zorgcontractering, inkoop en het declareren van de verrichtingen. U heeft dan meer tijd voor uw patiënten en medewerkers.
 • Lagere investering en minder ondernemersrisico:
  Franchise vergt normaliter minder investering dan een zelfstandige onderneming. Vanwege het lagere ondernemersrisico kunt u voor franchise gemakkelijker lenen bij een bank dan als volledig zelfstandig ondernemer.
Gezien de voordelen kan franchise een aantrekkelijke optie zijn als u wilt ondernemen en een deel van de bijkomende zorgen bij een centrale organisatie wilt onderbrengen. 

Minder vrijheid wordt vaak als nadeel van franchise ervaren. U bent gebonden aan de formule. Alleen in overleg kunt u belangrijke aanpassingen doorvoeren.  

Het waarom van de Wet franchise

Volgens de wetgever is er ongelijkheid tussen de franchisegever en de franchisenemer. De franchisegever zou een zeker overwicht hebben ten opzichte van de franchisenemer. Voor de franchisenemer kan dit leiden tot onredelijke situaties. 

Door zelfregulering, onder andere via de Nederlandse Franchise Code, is eerder geprobeerd om de positie van de franchisenemer te versterken. Alleen heeft dat niet het gewenste resultaat gehad. 

Belangrijke onderdelen van de Wet franchise

 • Precontractuele informatieplichten:
  De Wet franchise bevat onder andere regels over de precontractuele fase; de periode voorafgaand aan de franchiseovereenkomst. Daarin moet de franchisegever de in de Wet franchise genoemde informatie tijdig aan de beoogde franchisenemer geven. Denk bijvoorbeeld aan de concept-franchiseovereenkomst en financiële informatie over beoogde investeringen.
 • Goodwill:
  In de franchiseovereenkomst moet onder andere staan hoe wordt bepaald of goodwill in de onderneming van de franchisenemer aanwezig is. En zo ja, hoeveel dan en in welke mate is dit bedrag aan de franchisegever toe te rekenen?
  De franchiseovereenkomst moet ook helder zijn over de vergoeding aan de franchisenemer als de franchisegever de onderneming van de franchisenemer overneemt. Met als doel om zelfstandig voort te zetten of over te dragen aan een derde met wie de franchisegever een overeenkomst sluit.
 • Non-concurrentiebeding:
  De Wet franchise bepaalt wanneer een non-concurrentiebeding geldig is. Het beding moet schriftelijk zijn vastgelegd en geldt niet langer dan een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst. 
 • Instemming franchisenemer:
  De franchisegever heeft vooraf instemming van de franchisenemer nodig als hij van plan is om de franchiseovereenkomst te wijzigen of om een afgeleide formule te exploiteren en deze plannen bepaalde in de Wet franchise genoemde financiële gevolgen hebben voor de franchisenemer. De franchiseovereenkomst kan bepalen dat de financiële gevolgen een bepaald drempelbedrag moeten overstijgen voordat de voorafgaande instemming van de franchisenemer nodig is.

Welke gevolgen heeft de Wet franchise?

Franchisegevers en franchisenemers moeten ervoor zorgen dat hun franchiseovereenkomst voldoet aan de eisen van Wet franchise. Ten aanzien van de artikelen over goodwill, het non-concurrentiebeding en instemming geldt een overgangsregeling: deze artikelen dienen te worden aangepast voor 1 januari 2023.
De nieuwe Wet franchise in vogelvlucht | VvAA

Over de auteur

Jurist Arie Kreule | VvAA

Arie Kreule

Denk niet in problemen maar in oplossingen


Mijn expertises: 

Ondernemingsrecht

Gezondheidsrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 22 46 35 20

contactformulier  Stuur uw bericht

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email