Inloggen

Eerste onderzoek naar implementatie Wkkgz

Inhoud monitor kan informatiever 

28 februari 2018 - Op 8 februari jl. ontving de Tweede Kamer de monitor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): een jaarlijks onderzoek naar de praktische invulling van de wet die sinds 1 januari 2017 actief is. Het totaal aantal klachten blijkt niet gestegen. In de monitor rijst de vraag of het systeem dan wel efficiënt genoeg is, maar verdere onderbouwing blijft uit.

Wellicht komen patiënten op een ‘verkeerde’ plek terecht met hun klacht. Dus buiten de juiste plek bij verzekeraars, tuchtcolleges of andere plekken zoals het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Zoals aangegeven, onderbouwt de monitor dit gegeven niet nader.

Voorkomen dat klacht een verschil wordt
Vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen zien dat het informele klachttraject voorafgaand aan de geschilleninstantie intensiever is worden. Zo wil de zorgaanbieder voorkomen dat de klacht een geschil wordt. Dit is ook voor VvAA een herkenbaar gegeven. We krijgen over dit informele traject veel vragen waarop de Wkkgz zelf geen antwoord geeft:

  • Mag de zorgaanbieder informatie uit een eerder gesprek over de ervaren onvrede delen met de klachtenfunctionaris?
  • Wat mag een zorgaanbieder doen, als de patiënt een deel van de onvrede voorlegt aan de klachtenfunctionaris, terwijl de zorgaanbieder weet dat er nog meer speelt?
  • Komt de klacht van de patiënt juist onverwacht, mag de zorgaanbieder dan nog direct een gesprek aanbieden aan de patiënt?
Rol zorgverlener bij onvrede
Bij onvrede met een patiënt wordt van de zorgaanbieder verwacht dat hij de onvrede snel probeert op te lossen. VvAA adviseert over de (juridische) positie, zodat de zorgaanbieder weet wat hij of zij kan en mag bieden aan de patiënt. Het goed aanpakken van zo’n proces vergt tijd en energie van beide kanten.

Belangrijke rol voor klachtenfunctionaris
Een van de conclusies in de monitor, die VvAA onderstreept, is dat er bij onvrede een belangrijke rol is weggelegd voor de klachtenfunctionaris, die nog meer een begeleidende rol voor patiënten kan aannemen. 

Jurist Agatha Hielkema | VvAA

Agatha Hielkema

Wet en ethiek vragen om een vertaling in praktische adviezen


Mijn expertises:

Gezondheidsrecht

Klacht- en tuchtrecht

Conflicten met zorgverzekeraars

IGZ vraagstukken


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 22 65 95 19

contactformulier  Stuur uw bericht