Inloggen

Moet een werkgever vakantiegeld betalen?

13 mei 2020 - Eind mei ontvangen de meeste werknemers hun vakantiegeld. Werkgevers met omzetverlies vragen zich af of ze dat moment kunnen uitstellen. Dat kan alleen als de werknemer daar expliciet toestemming voor geeft.

Vraag: "Mijn werknemers krijgen in mei altijd hun vakantiegeld. Dat brengt mij in liquiditeitsproblemen. Kan ik de betaling in deze uitzonderlijke omstandigheden uitstellen?"

Het vakantiegeld wordt in de regel over het jaar opgebouwd en dient uitbetaald te worden conform de geldende afspraken. Het recht op vakantiegeld is opgenomen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, dat geeft aan dat het een belangrijk recht van de werknemer is. In deze wet is géén uitzondering opgenomen die ruimte geeft om later te betalen.

Als de werkgever te laat betaalt, kan hij te maken krijgen met maximaal 50% wettelijke verhoging bovenop het vakantiegeld. Dit zal de liquiditeitspositie verder verslechteren. Uitstel is dus alleen mogelijk met expliciete toestemming van de betrokken werknemer.

>> Deze vraag werd ook behandeld in het eerste werkgeversspreekhalfuur. Bekijk alle vragen en antwoorden in het COVID-19-dossier
Vakantiegeld