Inloggen

Modelovereenkomsten ZZP-tandartsen 'goedgekeurd'

27 november 2015 - VvAA, KNMT en ANT hebben gezamenlijk modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming opgesteld. Deze overeenkomsten vervangen de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR). De Belastingdienst en het UWV keurden deze modelovereenkomsten eerder deze week goed.

De VAR verdwijnt. In plaats daarvan gaat de Belastingdienst overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer beoordelen. De Belastingdienst en het UWV hebben de nieuwe modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming van de drie partijen beoordeeld. Zij laten weten dat opdrachtgevers die op basis van deze overeenkomsten werken, geen verplichting hebben om loonheffingen in te houden en af te dragen.

Werken volgens inhoud

Het is belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk werken volgens de inhoud van de modelovereenkomst; alleen dán is de opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever - in strijd met de modelovereenkomst - instructies geeft over de manier waarop de opdrachtnemer zijn werkzaamheden moet verrichten, dan geeft de overeenkomst geen zekerheid en ontstaan er alsnog risico’s op claims van de Belastingdienst.

Overgangsregeling

De VAR verdwijnt waarschijnlijk per 1 april 2016. Tot die tijd kunt u als tandarts-zzp’er uw VAR-Winst uit onderneming (WUO) voor 2014 of 2015 blijven gebruiken, als u hetzelfde werk blijft doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Veranderen de omstandigheden of voorwaarden, gaat u als tandarts-zzp’er andere werkzaamheden uitvoeren, of heeft u nog geen VAR? Dan kunt u als tandarts-zzp’er een nieuwe VAR aanvragen die geldig is totdat nieuwe wet ingaat.

Advies

Van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 geldt een implementatietermijn. De fiscus houdt dan wel toezicht, maar neemt geen ‘repressieve’ handhavingsmaatregelen. Overduidelijke gevallen van fraude pakt de Belastingdienst wel aan. Wij adviseren u dan ook om direct bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet met de goedgekeurde modelovereenkomsten te werken. Vóór 1 april kunt u voor nieuwe opdrachten desgewenst ook al de nieuwe modelovereenkomsten gebruiken. Het is dan nog wel van groot belang vooraf vast te stellen dat de opdrachtnemer beschikt over een geldige VAR-WUO.

Downloaden

De goedgekeurde overeenkomsten staan sinds 1 december 2015 op de website van de Belastingdienst (zoek op ‘Voorbeeldovereenkomsten’). 

Vervolg

Nu de eerste modelovereenkomsten zijn goedgekeurd, willen de initiatiefnemers ook modelovereenkomsten opstellen voor mondhygiënisten die in een tandartspraktijk werken, samen met de NVM.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Modelovereenkomsten tandartsen