Inloggen

Modelovereenkomst zzp'er in mondzorgpraktijk herzien

Overeenkomst nu in lijn met rol zzp'er in de Wkkgz

27 februari 2018 - De modelovereenkomst voor het inhuren van een zzp-mondhygiënist of -tandarts in de praktijk is onlangs aangepast. De overeenkomst is nu helemaal in lijn met de rol van de zzp’er in de Wkkgz.

De modelovereenkomst mondzorgpraktijk is opgesteld door de KNMT, ANT, NVM en VvAA. Modelovereenkomsten zijn bedoeld om de arbeidsrelatie vast te leggen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die willen samenwerken zonder dienstbetrekking. Opdrachtgevers die werken met deze overeenkomsten (en samenwerken op de manier die erin beschreven staat!) hoeven geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Deze overeenkomsten zijn opgesteld in verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) die de VAR vervangt.

De DBA wordt in ieder geval tot 1 januari 2020 niet gehandhaafd en vervangen door een nieuwe opdrachtgeversverklaring. Toch is het handig om de aangepaste modelovereenkomsten te gebruiken omdat u daarmee heldere afspraken met elkaar maakt en tegelijkertijd voldoet aan een belangrijke bepaling van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Sinds 1 januari 2017 moeten samenwerkende zorgaanbieders schriftelijk vastleggen hoe zij de Wkkgz-verplichtingen van deze kwaliteitswet samen invullen.

Aansluiting op Wkkgz
De modelovereenkomst mondzorgpraktijk maakt duidelijke afspraken mogelijk over de Wkkgz-verplichtingen van praktijkhouder en zzp’er. De belangrijkste verandering is dat nu expliciet is vermeld (in artikel 8) dat de zzp’er zelf een klachtenregeling moet treffen en zich moet aansluiten bij een geschilleninstantie. Voor een aantal andere Wkkgz-verplichtingen, zoals de interne procedure van de opdrachtgever voor het registreren en onderzoeken van incidenten (Veilig Incidenten Melden), sluit de zzp’er aan bij het systeem van de opdrachtgever. Hebt u al een overeenkomst gesloten en de samenwerkingshorizon is niet ver, dan kunt u het beste een addendum gebruiken dat genoemde Wkkgz-elementen expliciet benoemt.

>> Op belastingdienst.nl vindt u de aangepaste modelovereenkomst

Toekomst DBA
De handhaving van de DBA is uitgesteld tot 1 januari 2020 en zal worden vervangen door een nieuwe opdrachtgeversverklaring. Feit blijft: een goede overeenkomst kan dus sowieso geen kwaad.

VAR260x260



Herziene modelovereenkomst


Meer informatie? 

Neem contact op met VvAA Mondzorg adviseurs: 

030 247 43 15 of
mondzorg@vvaa.nl