Modelovereenkomst voor zzp-dierenartsen goedgekeurd

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst voor dierenartsen goedgekeurd. VvAA had deze eerder in 2016 samen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) bij de Belastingdienst ingediend.

Met zo’n modelovereenkomst kunnen dierenartsen volgens de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) werken als zij zzp’ers in de praktijk laten inzetten of zelf als zzp’er aan de slag gaan. Anders dan bij de VAR is het onder ‘de DBA’ van belang goed na te gaan of het werken met een modelovereenkomst wel aansluit op de manier van werken binnen de praktijk. Blijkt dat niet zo te zijn, dan kan de Belastingdienst namelijk naheffingen opleggen. Hoewel de handhaving op de DBA-wet is uitgesteld tot 1 januari 2018, raden KNMvD en VvAA hun leden aan om hun overeenkomsten al volgens deze wet op te stellen.  

VvAA waarschuwde van meet af aan voor de effecten van de wet, maar heeft vanuit haar rol als dienstverlener voor haar leden steeds gewerkt aan modelovereenkomsten voor diverse beroepsgroepen, zodat zorgverleners in elk geval aan de slag kunnen.

Bekijk de modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst:
Bekijk ook onze informatiepagina over het verdwijnen van de VAR en het van kracht gaan van de Wet DBA.