Inloggen

Miranda Hendriks nieuwe Chief Financial & Risk Officer bij VvAA Groep

Utrecht, 6 juli 2020 - VvAA, zakelijk dienstverlener en collectief van ruim 124.000 zorgverleners, verwelkomt Miranda Hendriks (51) per 1 september 2020 als Chief Financial & Risk Officer (CFRO) in de hoofddirectie.

Miranda Hendriks volgt Menno Harkema op die deze rol vanaf 21 april jl. tijdelijk vervult. Samen met directievoorzitter Bart Janknegt en Freek Roelofs vormt Hendriks de hoofddirectie die VvAA een nieuwe fase in zal leiden.  

Erno Kleijnenberg, voorzitter Raad van Commissarissen VvAA: “We verwelkomen Miranda Hendriks van harte bij VvAA. Met haar komst verstevigen we het fundament voor onze unieke positie in de markt als integrale dienstverlener voor zorgverleners, zowel op het vlak van verzekeringen alsook op financieel, juridisch en bedrijfsmatig advies. Haar brede ervaring in de financiële sector én haar focus op het politieke en maatschappelijke belang sluiten naadloos aan bij VvAA, dat niet alleen de steun maar ook de stem van zorgverleners wil zijn.” 
Miranda Hendriks
Kracht van het collectief
Bart Janknegt, voorzitter hoofddirectie VvAA: “Het belang en de waarde van een krachtig collectief behoeft - zeker in deze tijd - geen betoog. Ik ben blij dat Miranda met haar ervaring binnen organisaties met een coöperatief karakter zoals Achmea en Univé ons komt versterken in de verdere uitvoering van onze missie om onze leden, een significant deel van zorgverlenend Nederland, op meerdere fronten te ontzorgen.”


Duurzame groei

Miranda Hendriks: “Ik zie ernaar uit om de unieke positie van VvAA in het veld, als collectief én integraal dienstverlener voor zorgverleners, verder vorm te geven richting de toekomst. Door goed te luisteren naar de behoeften en vraagstukken van onze leden kunnen wij de verbinding met zorgprofessionals verder versterken. Zo kunnen we onze dienstverlening aanscherpen, zodat VvAA ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie blijft.”


Loopbaan Miranda Hendriks

Hendriks, van oorsprong econometrist en actuaris, is vanuit de inhoud als consultant bij KPMG en Ernst & Young, doorgegroeid in de financiële sector. Ze was elf jaar werkzaam bij Achmea in diverse functies op management- en directieniveau, waaronder Financieel Directeur bij Agis Zorgverzekeringen en Directeur Financiën en Risico bij de Divisie Pensioen en Leven van Achmea.

De laatste jaren maakte ze als CFRO deel uit van de Raad van Bestuur van Univé. Namens de Nederlandse verzekeringssector participeerde Hendriks de afgelopen twee jaar in het stakeholderspanel van de Europese toezichthouder voor de verzekerings- en pensioensector, EIOPA. Van 2016 tot 2020 vervulde zij tevens een termijn in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Zij zal haar rol als lid van de Raad van Commissarissen bij MediRisk, verzekeraar van medische aansprakelijkheid voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen, met de komst naar VvAA, neerleggen.


Over VvAA

Als collectief van ruim 124.000 zorgverleners is VvAA de stem en steun van zorgverleners in Nederland. In 1924 gestart door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden, is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot een collectief van ruim 124.000 leden. Gezamenlijk laten we onze stem horen op zorgbrede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en vermindering van bureaucratie. Daarnaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroepsspecifieke dienstverlening. Afgestemd op hun situatie en mede ontwikkeld door en voor zorgverleners. 

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Ellen van Lemmen van Corporate communicatie: