Meldpunt DBA geopend

In aansluiting op vragen van de Tweede Kamer aan staatssecretaris Wiebes heeft de Belastingdienst een Meldpunt DBA geopend. De dienst wil hiermee zicht krijgen op onbedoelde effecten op de arbeidsmarkt als gevolg van de invoering van de Wet DBA.

Op basis van uw meldingen inventariseren het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de knelpunten. Deze pakken zij samen met branche- en belangenorganisaties op. Als u een melding doet, krijgt u geen persoonlijke reactie: het meldpunt is bedoeld voor de inventarisatie en collectieve aanpak van knelpunten. Ook het CDA en Ondernemend Nederland hebben een DBA-meldpunt geopend.