Inloggen

De 10 meest gestelde vragen en antwoorden over ondersteuningsmaatregelen paramedici

14 mei 2020 - De 10 meest urgente vragen en antwoorden over de ondersteuningsmaatregelen voor paramedici, leest u hier. De bedrijfskundig adviseurs van VvAA destilleerden deze vragen uit het drukbezochte webinar 'Ondersteuningsmaatregelen voor paramedici ontrafeld’ op 6 mei jongstleden. 

In dit artikel wordt gerefereerd aan de volgende regelingen:

  • Continuïteitsbijdrage - De regeling van Zorgverzekeraars Nederland
  • NOW - Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
  • TOGS - Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
De antwoorden in dit document zijn gebaseerd op onze kennis d.d. 13 mei 2020, van de stand van zaken van de continuïteitsbijdrage, diverse rijksregelingen, nadere regelingen en de toepassing en interpretatie daarvan.

Bovengenoemde regelingen en/of de toepassing daarvan kunnen in de toekomst worden gewijzigd. Daarnaast is een aantal maatregelen nog niet volledig uitgewerkt en bestaat er nog onduidelijkheid ten aanzien van mogelijke verrekeningen in de toekomst. Dat maakt dat de houdbaarheid van de antwoorden beperkt kan zijn.

Wij raden u aan om voor de meest actuele stand van zaken de website van Zorgverzekeraars Nederland, de websites van verschillende instanties zoals het UWV en RVO en tenslotte het COVID-19-dossier op de website van VvAA in de gaten te houden.

Vragen over de continuïteitsbijdrage

1. Moet de continuïteitsbijdrage per praktijk of per maat worden aangevraagd?

De regel is dat de continuïteitsbijdrage wordt aangevraagd op praktijkniveau, op de AGB-code van uw onderneming.

2. Moet de continuïteitsbijdrage per zorgverzekeraar aangevraagd worden?

Nee, de continuïteitsbijdrage wordt aangevraagd bij VECOZO voor alle zorgverzekeraars tegelijk. VECOZO zet de aanvraag uit bij de respectievelijke zorgverzekeraars die ieder voor zich de uitbetaling van de bijdrage verzorgen.

3. Hoe wordt de normomzet vastgesteld?

De normomzet voor de definitieve continuïteitsbijdrage wordt gebaseerd op de omzet behaald uit verzekerde zorg (over 2019 met een indexatie naar 2020). Het betreft omzet uit zowel de basis- als aanvullende verzekering, gecontracteerd en niet-gecontracteerd. Als de gegevens over 2019 niet compleet zijn wordt mogelijk nog naar de omzet 2018 gekeken. De exacte methodiek hiervoor heeft ZN nog niet bekend gemaakt. Omzet die niet is behaald uit verzekerde zorg maakt geen onderdeel uit van de normomzet. Hiervoor kunnen praktijken, afhankelijk van de omvang van de resterende omzetterugval, een beroep doen op de rijksregelingen, zoals de NOW (loonkostensubsidie).

4. Mijn praktijksituatie is in 2020 behoorlijk gewijzigd: wat betekent dit voor mijn normomzet?

De continuïteitsbijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020. Zorgverzekeraars geven aan dat bijzondere situaties om maatwerk vragen en dat hiervan melding kan worden gemaakt bij de aanvraag van de continuïteitsbijdrage.

5. Wat houdt de inhaalzorg in?

De inhaalzorg is de omzet die een praktijk maakt boven de normomzet. Aangezien de hoogte van uw normomzet nog niet bekend is, is het de vraag wanneer er sprake is van inhaalzorg. De aangepaste vergoeding van 45% tot 46%  over de inhaalzorg eindigt maximaal 6 maanden na de laatste betaling van de continuïteitsbijdrage, en zo veel eerder als de inhaalzorg het totaalbedrag van alle eerder betaalde continuïteitsbijdragen heeft bereikt.

Vragen over de ondersteuningsmaatregelen van de overheid en overig

1. Heeft het zin om de NOW aan te vragen, nu de bijdrage vanuit de zorgverzekeraars 84% tot 86% van het omzetverlies in de verzekerde zorg blijkt te zijn?

Het aanvragen van de NOW of andere regelingen naast de continuïteitsbijdrage blijft een individuele afweging. Als u naast de verzekerde zorg ook andere omzet heeft, wordt de kans groter dat u voor de NOW in aanmerking komt. Als uw praktijkomzet alleen bestaat uit verzekerde zorg, dan is de kans dat u in aanmerking komt voor de NOW kleiner. Ongeacht of u de continuïteitsbijdrage aanvraagt, is het verstandig te onderzoeken of u een beroep kan doen op de rijksregelingen.

2. Móet ik gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage of kan ik ook alleen gebruik maken van de andere ondersteuningsmaatregelen van de overheid?

U bent niet verplicht de continuïteitsbijdrage aan te vragen. Indien u de continuïteitsbijdrage aanvraagt, kunt u daarnaast een beroep doen op de rijksregelingen zoals de NOW (mits u aan de voorwaarden voldoet). Bij de NOW zal de continuïteitsbijdrage bij de bepaling van het omzetverlies in aanmerking worden genomen. U kunt er ook voor kiezen alleen een beroep te doen op de rijksregelingen.

3. Wij hebben reeds de NOW aangevraagd. Is het mogelijk om dan ook een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage in te dienen?

Als u de NOW-regeling aangevraagd heeft, blijft u alsnog recht behouden op de continuïteitsbijdrage. Let u daarbij op dat de NOW-regeling vanwege de voorwaarden van ZN dan met name moet toezien op dát deel van uw omzet dat bestaat uit niet-verzekerde zorg en overige omzet. De NOW-regeling wordt bij voorschot uitbetaald: achteraf vindt een definitieve vaststelling plaats op basis van het werkelijke omzetverlies en het werkelijke loon in de maanden maart, april en mei. Aangezien de continuïteitsbijdrage als omzet wordt beschouwd, moet u er rekening mee houden dat u een deel van de NOW vermoedelijk moet terugbetalen.

4. Kan ik naast de continuïteitsbijdrage ook een beroep doen op de TOGS?

Voor een beroep op de TOGS moet onder meer sprake zijn van een omzetverlies van ten minste € 4.000 en vaste lasten van ten minste € 4.000 in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Of u aan deze voorwaarden voldoet, dient u met inachtneming van de continuïteitsbijdrage te bepalen. Aangezien praktijken het bedrag aan vaste lasten veelal ook uit hun jaarcijfers van een voorafgaand jaar moeten afleiden, mag u er van uitgaan dat indien uw vaste lasten op jaarbasis hoger zijn dan € 16.000, uw vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 gemiddeld € 4.000,- of hoger zijn.

5. Hoe ziet de meerkostenregeling eruit? Hoe kun je die in rekening brengen?

De NZa heeft het via een beleidsregel mogelijk gemaakt om meerkosten die direct samenhangen met de coronacrisis te laten vergoeden door zorgverzekeraars. Het gaat voor de meeste praktijken dan over gemaakte kosten zoals duurdere beschermingsmiddelen of kosten voor het aanpassen van de praktijk. Hoe deze kosten kunnen worden gedeclareerd en bij wie, wordt op dit moment - 14 mei 2020 - nog uitgewerkt. Het is voor nu zaak om deze kosten bij te houden op een aparte overzicht zodat zij later, als de kosten gedeclareerd kunnen worden, goed inzichtelijk zijn.

Dossier COVID-19

Voor meer actuele vragen en antwoorden ten aanzien van het effect van COVID-19 op uw dagelijkse praktijk, verwijzen wij u graag naar het online COVID-19-dossier van VvAA. 

Maatwerkadvies over uw situatie

Hebt u behoefte aan maatwerkadvies, toegepast op uw specifieke situatie? Onze bedrijfskundig adviseurs helpen u graag verder.

Adviesgesprek aanvragen


Vragen paramedici
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email