Inloggen

"Samenwerking veterinaire en humane zorg belangrijk"

18 juni 2019 - In het kader van ‘one health’ is het onlangs verschenen rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) over het dalende gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren - bedrijfsmatig gehouden dieren zoals vleeskalveren, varkens, pluimvee, konijnen en rundvee - interessant voor de veterinaire én de humane gezondheidszorg. De samenwerking tussen beide groepen verdient continue aandacht, vindt Brigitte Cornelissen, zelf dierenarts en bestuurslid van Vereniging VvAA. “Deze informatie is van belang in de behandel- of spreekkamer van iedere arts.”

Afgelopen week presenteerde de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) haar jaarlijkse rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. Sinds 2009 is de verkoop van antibiotica voor veterinair gebruik met 64 procent afgenomen. Daarmee nam ook het aantal resistente kiemen af.

Interdisciplinaire samenwerking

‘One Health’ is het streven naar een interdisciplinaire samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren. Juist op het vlak van antibiotica-resistentie, is die samenwerking cruciaal, aldus Brigitte Cornelissen: “Om de antibiotica-resistentie te tackelen, kunnen artsen uit de veterinaire en de humane gezondheidszorg nog meer hand in hand optrekken. Elkaar betrekken bij elkaars onderzoeken, zodat zorgverleners resultaten uit de eerste hand naar de praktijk kunnen vertalen.”

Achtergrond: vermindering antibioticagebruik

Elk jaar publiceert SDa een rapport over antibioticagebruik. Jarenlang gebruikten dierenartsen en boeren (te) veel antibiotica. Om dieren te genezen, ter preventie, maar ook om ze beter te laten groeien; een nevenwerking van antibiotica. Het vele gebruik werkte resistentie in de hand. Bovendien werden in sommige gevallen resistente kiemen van gezelschaps- en landbouwhuisdieren overgedragen op mensen.

Hetty Schreurs, directeur bij SDa, vertelt: “Bacteriën bij landbouwhuisdieren werden resistent tegen antibiotica en zouden vervolgens mensen kunnen besmetten. Dierhouders gingen zich realiseren dat iedereen op hun bedrijf, zoals medewerkers, zijzelf en hun gezinnen, ziek kon worden. Dit vormde het omslagpunt en de aanleiding tot een uniek convenant."

Convenant

Het convenant dat in 2010 werd opgesteld, moest ertoe leiden dat het antibioticagebruik sterk werd teruggedrongen. Dat is voor een belangrijk deel gelukt: in vergelijking met 2009 is het gebruik gedaald met 64 procent. De afgelopen jaren bleef het antibioticagebruik echter ongeveer gelijk. Het merendeel van de bedrijven bleek in staat het antibioticumgebruik over een langere periode binnen de streefwaarde te houden. Uit het rapport blijkt ook dat er uitdagingen blijven. Zo is het aantal bedrijven in het actiegebied met een relatief hoog antibioticumgebruik niet substantieel afgenomen, terwijl daar veel winst te behalen valt.

Brigitte Cornelissen - VvAA
Brigitte Cornelissen
dierenarts

"Verbindend maatwerk door VvAA, meegroeiend met de behoeften van de leden."
E: brigitte.cornelissen@vvaa.nl
Aanmelden nieuwsbrief | VvAA

Op de hoogte blijven

Vindt u dit artikel interessant? Meld u dan aan voor onze e-mailservice. Daarmee blijft u op de hoogte van meer zaken die u persoonlijk én beroepsmatig raken.