Inloggen

Loondoorbetaling bij variabele beloning

Webinar, rekenvoorbeelden en aandachtspunten

2 juli 2020 - Wat betaalt u als werkgever in coronatijd aan werknemers die loon ontvangen op basis van de door hen gerealiseerde omzet? Met die vraag zitten met name veel paramedische werkgevers.

Geen eenduidig antwoord

De beantwoording van die vraag kan vanuit drie kanten aangevlogen worden. Het contract noemt vaak een percentage van de omzet, wat bij een gedwongen tijdelijke praktijksluiting geen salaris zou betekenen. De wet gaat echter uit van loondoorbetaling op basis van representatieve eerdere maanden. En vanuit de redelijkheid is een lager salaris bij een periode niet werken niet onlogisch. Geen eenduidig antwoord dus. En de specifieke feiten en omstandigheden in de praktijk spelen ook een rol. 

Webinar over loondoorbetaling 

Handvatten om toch tot een goede oplossing te komen krijgt u in het VvAA-webinar ‘Loondoorbetaling bij variabele beloning in coronatijd'. In dit webinar van 2 juli 2020 bespreekt presentator Brecht van Hulten samen met salarisspecialist Jean-Paul van Bemmel en arbeidsjurist Jorine Barents de afwegingen en voorbehouden in ruim een half uur. Supporters van het webinar zijn KNGF, Keurmerk Fysiotherapie en de partners van Paramedisch Platform Nederland. 

Kijk hier het webinar terug

Advies en informatie

Voor ondersteuning voor alle beroepsgroepen neemt u eenvoudig contact op met onze specialisten van de afdeling Werkgeverszaken via salaris.fysio-apo@vvaa.nl.


Salarisvoorbeelden
De in het webinar gebruikte figuren met rekenvoorbeelden kunt u hier downloaden, zodat u deze nog eens rustig kunt nakijken. Mogelijk kunnen deze u van dienst bij de keuzes die u in uw praktijk moet maken. Het zijn puur illustratieve voorbeelden: de hoogte van het maandsalaris is willekeurig gekozen en aan de voorbeelden kunnen geen rechten ontleend worden. 
 
1. Loonaanvulling per maand
 
2. Effect opsplitsing omzet maart
 
3. Loondoorbetaling met en zonder aanvulling

Salarisverwerking op orde: wij ondersteunen u graag!

Is variabele beloning op omzetbasis complex? Ja, dat is het. Zeker als we kijken naar de afgelopen jaren, met de zo genoemde all-in-loon-problematiek, de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans en daar bovenop dit jaar de coronacrisis. 
 
Wilt u weten of u de salarisverwerking en de contracten van de medewerkers nu echt op orde of heeft u conrete vragen? Dan is het goed te weten dat de afdeling werkgeverszaken van VvAA een jarenlange specialisatie heeft in de verwerking van variabel salaris in de gezondheidszorg en het opstellen van arbeidsovereenkomsten.

Contact
Voor ondersteuning voor alle beroepsgroepen kunt u eenvoudig contact opnemen met onze specialisten via salaris.fysio-apo@vvaa.nl. Zij nemen dan graag contact met u op.