Inloggen

VvAA vraagt leden om mening in ledenpeiling

25 februari 2021 - Het bestuur van VvAA wil samen met u ons unieke collectief, waarin ruim 124.000 zorgverleners uit verschillende disciplines met elkaar verbonden zijn, verder versterken. Het is daarom belangrijk dat u zich kunt uitspreken over uw beleving bij de vereniging en het bestuursbeleid.

Zou u bijvoorbeeld graag meer betrokken willen worden bij dat beleid en op welke wijze dan? Heeft u ideeën met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing? Om meer zicht te krijgen op uw behoeften organiseerden we een ledenpeiling in de vorm van een online vragenlijst. 

Alle leden zijn uitgenodigd om deze in te vullen. Veel leden hebben hier gebruik van gemaakt. Inmiddels is de vragenlijst gesloten. De resultaten delen we op de tussentijdse Ledenvergadering van 30 maart en daarna via de diverse VvAA-communicatiekanalen.

Willem Veerman

Willem Veerman

Huisarts en voorzitter a.i. Vereniging VvAA 

“Als huisarts weet ik dat uw tijd beperkt is en daarom vraag ik u met enige schroom om 10 minuten van uw tijd. Opdat we in dialoog samen verder kunnen bouwen aan een vernieuwd en nóg sterker zorgcollectief. Mag ik op u rekenen?”