Inloggen

Leden Eerste Kamer stemmen over ‘ondeugdelijk’ wetsvoorstel

Verschillende maatschappelijke organisaties roepen leden van de Eerste Kamer vandaag op de vrije artsenkeuze te redden. In advertenties in dagbladen roepen de Consumentenbond, Abvakabo FNV, Ieder(in) en VvAA senatoren op ‘geschiedenis te schrijven’ en een stokje te steken voor de afschaffing van de vrije artsenkeuze.

Consumentenbond voor vrije artsenkeuzeIederin voor vrije artsenkeuzeAbvakabo FNVVvAA voor vrije artsenkeuze
De Eerste Kamer stemt op 9 december over het wetsvoorstel dat vrijheid van burgers beperkt zelf een eigen arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen.

Volgens de organisaties staat het kabinet op het punt een historische aantasting van een fundamenteel recht door te voeren. Als de Eerste Kamer namelijk instemt met het wetsvoorstel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vervalt voor alle Nederlandse burgers het recht om op elk moment zelf een arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen. Die keuze kan dan worden beperkt door de zorgverzekeraar. Het zal de solidariteit tussen ziek en gezond en arm en rijk verder onder druk zetten.

Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners. Als een patiënt naar een behandelaar gaat met wie zijn zorgverzekeraar geen contract heeft, moet de zorgverzekeraar nu nog zo’n 80 procent van de kosten vergoeden. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel van minister Schippers verandert dit. Zorgverzekeraars hoeven verzekerden met een naturapolis (het overgrote deel van de inwoners van Nederland) vanaf 2016 niets meer te vergoeden als ze naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaan.

De keuzevrijheid van verzekerden wordt daarmee ernstig beperkt, stellen de Consumentenbond, AbvakaboFNV, Ieder(in) en VvAA. In de paginagrote oproep in landelijke kranten lichten de partijen toe waarom het afschaffen van vrijeartsenkeuze een onjuiste beslissing is.

  • Democratische grondbeginselen worden bij het grofvuil gezet.
  • De macht in de zorg komt in handen van private partijen: de zorgverzekeraars.
  • Er is geen solide financiële onderbouwing voor het wetsvoorstel.
  • Voorwaarden van de wetswijzigingen zoals afgesproken in de Tweede Kamer kunnen niet worden uitgevoerd.
  • Deugdelijkheid van het voorstel - ook in een Europese context - staat op zijn minst ter discussie.
Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Met deze wijziging wordt vrij baan gegeven aan verzekeraars, zonder een heldere financiële onderbouwing van de zogenoemde besparing, zonder duidelijkheid over de wijze waarop zorgverzekeraars dit gaan uitvoeren, zonder de aanwezigheid van kwaliteitsindicatoren en zonder informatieverstrekking over de gevolgen voor consumenten.”

Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo: “Het is niet goed als mensen die zorg nodig hebben en hun zorgverleners straks niets meer in te brengen hebben. We hadden de zorg nooit aan de markt moeten over laten. Nu krijgen vier grote zorgverzekeraars nog meer macht en zij kunnen dan eenvoudig misbruik maken van hun positie. Vooral mensen met een kleinere portemonnee krijgen minder keuzevrijheid. Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Illya Soffer, directeur Ieder(in):
“Beperking van de vrije artsenkeuze zal de solidariteit tussen ziek en gezond en arm en rijk verder onder druk zetten. Mensen met een beperking hebben daar het meest last van. Ze hebben vaker een laag inkomen en hogere kosten. Ze zullen vaker om financiële redenen de budgetpolis kiezen. De prijs van zorg wordt doorslaggevend.”

Herman van Hemsbergen, directievoorzitter VvAA:
“Onze gezondheidszorg behoort tot de best georganiseerde ter wereld. We staan in lijstjes altijd in de top drie. Maar dit wetsvoorstel is fnuikend voor de kwaliteit van onze gezondheidszorg. De zeggenschap over wat in de zorg wel of niet kan, komt in handen van vier grote partijen. Er ontstaan allerlei onverteerbare fricties die onze goede zorg en de relatie tussen patiënt en zorgverlener ondermijnen.” Meer over het standpunt van Herman van Hemsbergen leest u zaterdag 8 november in een interview in NRC Handelsblad (pdf).

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?