Inloggen

Lage ww-premie? Vóór 1 juli vast contract op papier

25 juni 2020 - Sinds 1 januari dit jaar is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) van kracht. Deze wet regelt onder meer een gedifferentieerde premie voor de ww: een lage premie voor ‘vaste’ arbeid en een vijf procent hogere premie voor ‘flexibele’ arbeid. Om als werkgever in aanmerking te komen voor de lage premie moet in ieder geval sprake zijn van een vast contract met een vast aantal uren. En dit moet vóór woensdag 1 juli getekend op schrift staan.


Corona-uitstel 

Eerder was de oorspronkelijke deadline voor het op papier hebben van de afspraken al uitgesteld van 1 januari naar 1 april dit jaar. Als gevolg van de corona-uitbraak kregen werkgevers nog respijt tot volgende week: vóór 1 juli moeten de afspraken schriftelijk vastliggen om in aanmerking te komen voor de lage ww-premie (2,94% van de loonsom). In maart is de verschuiving van de deadline onder meer vermeld in ons online dossier COVID-19.

Alleen ‘oudere’ dienstverbanden

Genoemde deadline geldt overigens alleen bij werknemers die al op 1 januari in dienst zijn. Bij arbeidsovereenkomsten die dit jaar gesloten zijn, moet dat al direct geregeld zijn. ‘Op papier’ kan overigens ook digitaal zijn. Meer daarover leest u op de Wab-themapagina van VvAA.


Standpunt Belastingdienst over variabele beloning

In hoeverre een variabel element in de beloning een lage ww-premie mogelijk in de weg staat is vooralsnog niet duidelijk. Eerder dit jaar berichtten wij dat VvAA een formeel verzoek bij de Belastingdienst heeft ingediend om hierover een standpunt in te nemen. Dit verzoek is in behandeling, maar heeft helaas nog niet tot uitsluitsel geleid. Hierover zijn wij momenteel met de dienst in gesprek.Lees meer over de Wab en gedifferentieerde ww-premie op vvaa.nl/wab.