Inloggen

Kwart dierenartsen kent gevolgen zzp-ontwikkelingen voor eigen praktijk

20 mei 2021 - Van de praktijkhoudende dierenartsen die met zzp’ers werkt, werkte of dat van plan is, heeft maar 26 procent een goed beeld van de effecten van de recente zzp-ontwikkelingen voor hun praktijk. Dat blijkt uit VvAA-onderzoek eind vorig jaar. Erik van Dam, adviseur bij VvAA, licht deze maand in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde de uitkomsten en ontwikkelingen voor dierenartsen toe.

Zicht op zzp-wetgeving beperkt

Zorgpraktijkhouders hebben geen goed beeld van de recente ontwikkelingen rondom het werken met zzp’ers. Dat geldt ook voor dierenartsen: waar zij in 2019 met 26 procent nog iets boven het gemiddelde (23%) zaten, zakken zij in de meting van 2020 met nog steeds 26 procent onder het gemiddelde van alle beroepsgroepen samen (32%). 

Status nieuwe regime

Na de in 2016 afgeschafte VAR en haar opvolger, de Wet DBA met haar ‘modelovereenkomsten’, werd in het regeerakkoord van 2017 alweer een nieuw zzp-regime beschreven. Deze bestaat uit vier onderdelen. Sindsdien werkt het kabinet deze met veel horten en stoten verder uit. Dit jaar staat het volgende regeerakkoord alweer op de rol. Waar staan we nu? Een korte samenvatting.

 1. Wetsonderdelen van tafel
 2. De wettelijke onderdelen voor de ‘onder- en bovenkant’ van de arbeidsmarkt zijn inmiddels van tafel. De hieruit voortvloeiende administratieve lasten deden de voorstellen in juni 2020 de das om.
 3. Fiscale voordelen verminderd
 4. De voorgenomen afbouw van de zelfstandigenaftrek loopt al wel. Dit voordeel voor zelfstandig ondernemers reduceert het kabinet zelfs éxtra, stapsgewijs naar 
   € 3.240 in 2036 (ter vergelijking: € 7.280 in 2019).
 5. Arbeidsongeschiktheids- en oudedagsvoorzieningen
 6. De plannen voor een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers en mogelijke deelname aan pensioenregelingen blijken, ondanks de zegen van sociale partijen, bijzonder taai in de uitwerking.
 7. Webmodule als pilot gestart
  Op 11 januari 2021 startte, aanzienlijk vertraagd, een pilot van de webmodule voor de opdrachtgeversverklaring.
 8. Handhaving uitgesteld
  Niet eerder dan 1 oktober dit jaar wordt het huidige, milde, handhavingsregime aangescherpt. Dit stond aanvankelijk gepland voor 1 januari dit jaar.

Webmodule of modelovereenkomst?

Gebruik van de anonieme vragenlijst van de webmodule moet de opdrachtgever (praktijkhouder) inzicht verschaffen in de arbeidsrelatie met een zzp’er. De module kent drie uitkomsten:
 • Opdrachtgeversverklaring: de zzp’er kan buiten dienstbetrekking werken
 • Indicatie dienstbetrekking: sterke aanwijzingen voor (fictieve) dienstbetrekking
 • Geen oordeel mogelijk: niet duidelijk of er een dienstbetrekking bestaat
Nuances missen in webmodule
Na zes maanden pilot volgt een evaluatie met conclusie of de webmodule definitief wordt ingezet. Het is nog de vraag of deze als instrument naast de nu huidige modelovereenkomsten komt. In plaats daarvan zou onverstandig zijn, want de webmodule blijkt niet passend voor de zorgsector in brede zin. Hij mist de specifieke nuances die wel in de huidige modelovereenkomsten zit. Daarnaast: partijen sluiten in de regel toch een overeenkomst om hun afspraken in vast te leggen. Zo’n webmodule leidt dus ook tot extra administratie.

Modelovereenkomsten nog bruikbaar
Samen met de KNMvD ontwikkelde VvAA in 2016 ook twee door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.
U vindt deze via KNMvD.nl/zzp. Het betreft:
 • De overeenkomst van praktijkwaarneming, voor tijdelijke vervanging en
 • de overeenkomst van praktijkmedewerking, voor tijdelijke extra capaciteit in de praktijk.
 


Artikel TvD

Dit artikel verscheen in iets uitgebreidere vorm in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van mei 2021. Download het artikel hier


Minicollege Zzp’ers in de zorg in tien minuten

Bekijk het online VvAA-minicollege en meer zzp-informatie via onze zzp-themapagina.