Kosten bij ziekte (soms) vergoed

10 februari 2015 - Mieke Kamp, secretaresse bij de huisartsenpost in Maarssen, zit na een aanrijding ziek thuis. De werkgever van Mieke moet haar loon tijdens de ziekteperiode doorbetalen. Maar hoe zit met de kosten voor re-integratie of aanpassingen aan de werkplek. Kan deze schade verhaald worden?

Veroorzaker betaalt

Wettelijk is geregeld dat een werkgever, wanneer iemand anders aansprakelijk is voor geleden schade, het doorbetaalde loon en de re-integratiekosten tijdens de ziekteperiode inderdaad kan terugkrijgen van de veroorzaker van het ongeluk.

 

Schade wordt vergoed

Mieke's werkgever kan het doorbetaalde nettoloon inclusief vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering terugkrijgen. Dit geldt ook voor de kosten van de arbodienst en de bedrijfsarts en interne kosten, zoals de tijd de werkgever moet besteden aan bijvoorbeeld het opstellen van een plan van aanpak of een re-integratieverslag. En de kosten zoals werkplekaanpassingen en vervoersvoorzieningen worden vergoed.  

Niet alle schade

De door de werkgever betaalde en ingehouden premie en de ingehouden belasting worden niet vergoed. Als de werkgever een ziekengeldverzekering heeft, dan zal de uitkering die deze verzekering doet in mindering worden gebracht op de schade. De werkgever kan loon dat door de ziekengeldverzekering wordt vergoed namelijk niet ook nog eens terugkrijgen van de aansprakelijke partij.

Bewijzen van de schade

Mieke's werkgever moet wel bewijzen dat hij recht heeft op vergoeding. Zowel de aansprakelijkheid (het medisch causale verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer) als de schade moet hij bewijzen. Hij moet kopieën van de salarisstroken over de ziekteperiode, uitkeringsspecificaties van de ziekteverzuimverzekering, de tussentijdse informatieberichten en de nota’s van de arbodienst en een overzicht van interne kosten laten zien.