Knelpunten bij dierenartsenpraktijken

Uw dierenartspraktijk rendabel krijgen en houden 

Een bevlogen zorgprofessional is helaas niet hetzelfde als een strategisch ondernemer. Brigitte Cornelissen, dierenarts, universitair docent en de laatste jaren veterinair brancheconsultant bij VvAA, ziet veel dierenartsen worstelen om hun praktijk rendabel te houden en aan het werk te blijven. Om hen te helpen, keek VvAA in samenwerking met collega-dierenartsen naar de grootste knelpunten bij het voeren van een praktijk. Wat valt op en wat kunt u zelf doen?

1. Financiën

Dierenartsen hebben niet altijd voldoende overzicht en inzicht in de financiële situatie van hun praktijk. De focus ligt op het verlenen van zorg in plaats van het voeren van een onderneming. Bij 18% van de praktijken die wij onderzochten gaat er zelfs meer geld uit dan dat er binnen komt zonder dat de dierenartsen zelf weten hoe dit komt.

Een accountant signaleert een verslechterde financiële situatie meestal pas wanneer het te laat is en heeft geen inzicht in de bedrijfskundige processen van een dierenartspraktijk.

Dierenartsen zouden zich meer bewust moeten zijn van de welke knoppen waar ze zelf aan kunnen draaien om hun organisatie financieel gezond te houden.

Wat opvalt bij de jaarcijfers:

  • Vergoeding voor veterinaire behandelingen
Veel dierenartsen weten vaak niet wat de kostprijs is van een veterinaire behandeling die ze zelf voorschrijven en uitvoeren. Veel behandelingen worden daarom onder de kostprijs uitgevoerd. 

  • Hoge personeelskosten
Hoeveel dierenartsen telt uw praktijk, wat zijn de werkzaamheden en hoeveel assistenten heeft uw praktijk nodig? Vragen die een dierenarts zichzelf niet altijd wil stellen. 

  • Inkoopproces en voorraadbeheer
Per praktijk gaat van een paar honderd tot wel duizenden euro per jaar verloren aan bijvoorbeeld medicijnen of voer dat over datum is en niet meer verkocht kan worden. 

2. Personeel

Het gaat eigenlijk altijd goed met het personeel bij een dierenartsenpraktijk, tot je doorvraagt. Dan blijkt dat bij veel praktijken het personeelsbeleid niet op orde is.

Goed personeelsbeleid draait om het in kaart brengen en optimaliseren van de hele personeelscyclus; selectie, aanname, werkoverleg, taakomschrijving en -verdeling, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, verzuimpreventie en omgang met conflicten. 

Als onze adviseurs praktijken bezoeken, voeren ze een aantal gesprekken met het personeel. Hoe is het om hier te werken? Is je wel eens gevraagd of je hogerop wilt? Heb je regelmatig functioneringsgesprekken? Hebben jullie wel eens groepsgesprekken? Zijn er werkafspraken? Dit brengt een hoop nieuwe informatie boven tafel.

Wat opvalt bij het personeelsbeleid:

  • Selectieprocedure
Medewerkers worden vaak via-via aangenomen en niet geselecteerd vanuit de vraag van de organisatie. Dit kan op lange termijn problemen geven. 

  • Conflicten
Het moet vooral gezellig zijn en gezellig blijven bij de meeste praktijken, daar past een confronterend gesprek niet bij. Maar wat als er dan wel een conflict ontstaat? Hoe ga je daarmee om? Had je dit kunnen voorkomen? Dit zijn lastige vragen voor praktijkhouders. 

  • Kennis
Opleidingen zijn vaak vakinhoudelijk en geven te weinig aandacht aan communicatie en personeelsbeleid. En dat terwijl het een voorwaarde is voor een rendabele praktijk. 

3. Positioneren

Veel dierenartsen ondernemen op een behouden manier. Ze durven niet te kiezen voor een bepaalde richting, een bepaald specialisme of een prijsbeleid. 

Dit zijn ingewikkelde vraagstukken. Het vraagt kennis en inzicht van de markt waarin u actief bent, de mogelijkheden, toekomstperspectief én wat het beste bij u past. 

Wat opvalt bij het maken van strategische keuzes:

  • Positioneren van uw praktijk 
Dierenartsen zijn vaak niet goed op de hoogte van alle mogelijkheden. Hoe positioneer u uw praktijk? Wilt u een algemene buurtpraktijk zijn of juist heel specialistisch met klanten uit een groter gebied? Wilt u een tweedelijns praktijk zijn, samenwerken met andere specialisten of zich aansluiten bij een franchise organisatie? En welke kansen biedt online of juist een mobiele werkplek? 

  • Differentiëren en profileren 
Er worden vaak geen duidelijke keuzes gemaakt. Wanneer de dierenarts verderop een bepaalde veterinaire behandeling voor een lagere prijs aanbiedt, verlaagt u de prijs dan mee? Of differentieert u uw aanbod en werkwijze? Oftewel, hoe profileert u zichzelf? Bent u de beste, de goedkoopste of de meest servicegerichte? Maak een keuze wie en wat u wilt zijn.

Over de auteur


  Brigitte Cornelissen
veterinair brancheconsultant bij VvAA

 "Met visie, kennis en samenwerking, halen we het beste uit dierenartsenpraktijken."