Welke kansen liggen er voor u als huisarts en praktijkhouder in 2016?

Kans 1: minder regeldruk en controledrang

Regeldruk en controledrang vanuit de zorgverzekeraar en overheid waren dé thema’s van 2015.

8.000 Huisartsen hebben het manifest Het Roer Moet Om ondertekend en steunen daarmee het alternatieve contract Het alternatief voor de gezondheidszorg. Hiermee lijkt een doorbraak te komen waarmee de administratieve last richting de zorgverzekeraar afneemt.
  • Investeer de tijd, die u door het Alternatief bespaart, in het optimaliseren van uw praktijkvoering en uw eigen ondernemersvaardigheden. Raak bewust van uw ondernemerschap. Dit is misschien geen opdracht waar u als zorgprofessional zin in hebt, maar wel iets waar u als zorgprofessional altijd van profiteert.
 

Kans 2: grip op uw financiële bedrijfsvoering

Komend jaar liggen de kansen in het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven van uw praktijk.

LHV heeft geconstateerd dat de omzet bij een aantal huisartsen in 2015 daalde. Of dit doorzet is afhankelijk van de tarieven en de acceptatie van Het Alternatief. Door indexatie stijgen tegelijkertijd uw vaste kosten, zoals huisvesting, nutsvoorzieningen en personeelskosten. Wat blijft er dan over van uw winst? 

Het is van belang real-time inzicht te hebben in uw financiële situatie. Real-time betekent dat u altijd inzicht hebt in hoe u er nú voor staat. Hierdoor kunt u tijdig anticiperen. Wacht u altijd het jaarverslag van uw accountant af, dan bent u steeds te laat om bij te sturen.

  • Wacht niet tot de accountant met de jaarcijfers van voorgaande jaren komt. Door zelf inzicht te verkrijgen in wat er nu speelt kunt u direct actie ondernemen. Dit heeft direct invloed op uw financiële situatie én op uw eigen besef dat u daadwerkelijk zelf invloed kunt uitoefenen.
 

Kans 3: medewerkers efficiënter inzetten

Door de afnemende administratieve lasten kunt u in kaart brengen wat uw medewerkers werkelijk aan werkdruk hebben.

Huidige medewerkers stellen dat ‘het te druk is’. Maar is dit werkelijk zo? Met het afnemen van de administratieve last kunt u uw medewerkers efficiënter in zetten. Zo niet, dan zijn uw medewerkers mogelijk niet toegerust op het werken onder de huidige omstandigheden. Ga hierover met hen in gesprek.

  • Neem nooit zomaar nieuwe medewerkers aan omdat uw huidige medewerkers klagen over drukte. Kijk eerst of u de aanwezige capaciteit beter kunt benutten. Zorg ook altijd voor ​voldoende inzicht in uw financiële situatie voor dat u een nieuwe medewerker aanneemt.
  • Er zijn geen algemene richtlijnen voor het aantal medewerkers dat een praktijk nodig heeft. Onze adviseurs geven u na een oriënterend gesprek een goede indicatie. Neem hiervoor contact op met de ondernemerslijn.
 

Kans 4: langer doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd

Wij zien steeds meer huisartsen die langer door blijven werken na hun pensioengerechtigde leeftijd. Dit wordt mogelijk als u een waarnemer bij de praktijkvoering betrekt. Ook kan de eigen praktijk worden overgedragen en kan de huisarts zelf als waarnemer aan de slag. Zo reguleert u de werkdruk.


Kans 5: nieuwe ontwikkelingen

Ruwweg 75% van de inkomsten van huisartsen komen uit consulten en inschrijvingen, 15% vanuit de zorggroep en 10% vanuit vernieuwing en innovatie. Samenwerkingsverbanden, digitalisering en nieuwe technologie zullen zeker kansen bieden voor huisartsenpraktijken maar op dit moment zijn de belangen nog te klein.

Het generatieverschil is hier duidelijk zichtbaar. Huisartsen die zich op dit moment bezighouden met vernieuwing in de zorg zijn koplopers en doen dit eerder vanuit een eigen intrinsieke motivatie dan vanuit financieel gewin. De winst voor deze kleine – maar groeiende groep is vooralsnog bezieling in het werk.


Conclusies voor 2016

De volgende zaken gaan u direct winst op in tijd, geld en energie opleveren:
  • teruggedrongen administratieve lasten door het alternatief
  • het real-time volgen van uw financiële situatie
  • het anticiperen op uw financiële situatie
U kunt hierdoor beter sturen op resultaat en benodigde capaciteit.

Over de auteur

  Richard Brugman
Bedrijfskundig adviseur huisartsen & verloskundigen 
  • linkedin vvaa Richard Brugman op LinkedIn