Inloggen

Kabinet: minder papier, meer zorg

23 mei 2018 - Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komen vandaag met een actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt, zo meldt onderstaand bericht van Rijksoverheid.nl.

Artsen en verpleegkundigen zijn op dit moment heel veel tijd kwijt aan administratie, waarvan zij de helft als onzinnig beschouwen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij zorgverleners en is niet goed voor het werkplezier. Dat moet anders vinden de drie bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarom komen zij samen met de sector met een actieplan.

Nieuwe regels beperken
Zo hoeven huisartsen straks niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan te vragen bij chronische aandoeningen, stoppen ziekenhuizen met dubbele registraties en wordt de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging afgeschaft. Ook dienen verzekeraars eenzelfde registratiesysteem te gebruiken voor declaraties en gaan de verpleeghuiszorg en de GGZ zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten. De ministers zeggen zelf toe om nieuwe regels als gevolg van veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken.

Website ORDZ.nl 
De administratieve lasten voor zorgverleners moeten vanaf nu elk jaar verminderen. Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in hun dagelijks werk ervaren dat zij minder tijd kwijt zijn aan onzinnige klusjes. Op de website www.ordz.nl wordt de voortgang van de afgesproken acties per sector bijgehouden.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Update: state­ment in­itia­tief­nemers (Ont)Regel de Zorg

De initiatiefnemers VvAA, actiecomité Het Roer Moet Om en de Federatie Medisch Specialisten zijn tevreden met het feit dat de bewindslieden (Ont)Regel de Zorg oppakken en verder willen brengen.

"Met (Ont)Regel de Zorg hebben wij willen bewerkstelligen dat zorgverleners samen met een brede groep representanten uit het zorgveld de verantwoordelijkheid zouden nemen om te komen tot een voorzet voor te schrappen regels en bijbehorende actieplannen. En daarmee tot een basis voor het actieplan dat nu voorligt. Dat gezegd hebbende staan we nu pas aan het begin: door het commitment van VWS is er nu echt momentum en aandacht voor. Terugbewegen is onmogelijk geworden." Lees verder >>