Janko de Jonge versterkt adviesgroep Consultants voor de Gezondheidzorg van VvAA

Janko de Jonge (57) wordt partner bij de adviesgroep Consultants voor de Gezondheidszorg van VvAA. In deze functie gaat hij zowel zorgprofessionals als zorginstellingen adviseren. Janko de Jonge is neuroloog en vervult daarnaast diverse bestuursfuncties. Hij blijft tot 18 december 2014 vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten.

Janko de JongeBij de adviesgroep Janko de JongeConsultants voor de Gezondheidszorg van VvAA zal hij zich vooral richten op de organisaties van medisch specialisten, medisch specialistische bedrijven en zorginstellingen. De vraag hoe de bedrijfsvoering en de samenwerking kunnen worden verbeterd met als uitgangspunt de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, is daarbij leidend.

Parkinson-specialist

Janko de Jonge is sinds ruim twintig jaar werkzaam als neuroloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zijn aandachtsgebied is de ziekte van Parkinson. In dit ziekenhuis was hij ook zeven jaar voorzitter van de medische staf. Hij vervult bestuursfuncties bij onder meer de Orde van Medisch Specialisten en het beroepspensioenfonds BPMS, is lid van de programmaraad van de Academie van Medisch Specialisten, lid van de Raad van Toezicht van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en lid van de Raad van Advies bij Mediforum.

Bekostiging, marktwerking en organisatie in de zorg

De Jonge geldt als expert op het gebied van financiering/bekostiging, marktwerking en organisatie van de gezondheidszorg. Gecombineerd met zijn ervaring als medisch specialist, is hij bij uitstek in staat de integrale advisering vorm geven die in het huidige turbulente zorgveld nodig is, uiteraard in samenwerking met de branche- en beroepsorganisaties in de gezondheidszorg.

Over de adviesgroep Consultants voor de Gezondheidszorg

De Consultants voor de Gezondheidszorg van VvAA houden zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van bestuur en zorgverlening. De gezondheidszorg kent veel en bijzondere (spel)regels. Dat vereist specialistische kennis om juist te kunnen adviseren over de samenwerking tussen bestuur en zorgprofessionals, kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in zorginstellingen en de bedrijfsvoering. Het consultancyteam bestaat uit experts die instellingen integraal adviseren over deze vragen.

Op dit moment zijn de Consultants voor de Gezondheidszorg nauw betrokken bij de advisering over de integrale bekostiging 2015, waarbij zij nauw samenwerken met de Orde van Medisch Specialisten en met Logex.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.