Inloggen

Jaarverslag 2016 uit

18 mei 2017 - Ons jaarverslag over 2016 is uit. Met de titel In essentie verwijzen we naar de vele veranderingen die zich in sneltreinvaart in uw omgeving afspelen. VvAA verandert mee en biedt nieuwe oplossingen voor veranderende behoeftes.

Ondanks de veranderingen blijven we in de kern hetzelfde: VvAA, met al haar 120.000 leden, is er voor en door zorgprofessionals en helpt hen onbezorgd hun vak uit te oefenen. 

Selectie 2016
Op deze webpagina ziet u de highlights van het jaarverslag. U kunt daar ook het volledige jaarverslag downloaden.

Uiteraard staan we stil bij de financiële resultaten. Daarnaast belichten we ook andere ontwikkelingen die in 2016 relevant waren en waar we aan gewerkt hebben. Zoals:

  • Strategie: 2016 was een jaar waarin wij onze strategie voor de komende jaren hebben aangescherpt. Samen met leden en andere stakeholders bogen we ons over de vraag hoe wij nu en in de toekomst van waarde kunnen zijn. Dat heeft geleid tot een strategisch toekomstplan voor de periode 2017-2019. 
  • Vertrouwen als basis: VvAA heeft zowel in de gezondheidszorg als in verzekeringsland een unieke en stevige positie verworven. In 2016 stond het vergroten van (online) gemak en het faciliteren van contact op de door leden gewenste manier centraal. Ook gaven we extra aandacht aan preventie, bijvoorbeeld met de masterclass geboortezorg over de preventie van tuchtklachten en claims in de geboorteketen en met de brede ondersteuning bij de nieuwe eisen die de Wkkgz stelt aan zorgprofessionals en praktijken. 
  • Aandacht door advies: De VvAA adviesorganisatie is vol in transitie om de benodigde ontwikkeling naar integrale dienstverlening door te voeren. Een groot aantal stappen is gezet en wordt gezet om blijvend onderscheidend te zijn in onze advisering en ondersteuning. Een indeling van het advies in vijf expertisegebieden en de invoering van één aanspreekpunt voor vragen beloven goede resultaten.  
  • Verbinden als kern: Als collectief dat meer dan 120.000 zorgprofessionals vertegenwoordigt, faciliteren we discussies over thema’s die zorgprofessionals belangrijk vinden. Zij vragen dit ook van ons. Beroepsgroepoverstijgende thema’s als bezieling, vrije artsenkeuze, bureaucratie en regeldruk zetten wij kracht bij. In 2016 deden we o.a. samen met de Consumentenbond onderzoek naar het contracteerproces tussen zorgverzekeraars en zorgprofessionals en zetten wij samen met de Stichting Beroepseer het onderwerp ‘Defensive Medicine’ op de kaart.