Inloggen

VvAA actief in internationale netwerken medische aansprakelijkheid

3 mei 2022 - VvAA is lid van Europa Medica, het Europese platform voor kennisuitwisseling van medische aansprakelijkheidsverzekeraars in Europa. Dit samenwerkingsverband is sinds 1994 actief en bestaat uit diverse verzekeraars waaronder AMMA (België) en Relyens (Frankrijk en ook actief in Spanje, Italië en Duitsland). De aangesloten verzekeraars, samen actief in zes landen in Europa, bieden zorgverleners en zorgorganisaties een breed scala aan verzekeringsproducten. Jaarlijks wordt een actueel onderwerp belicht door een werkgroep van deskundigen van de verschillende leden van het platform. 

Impact corona 

Als lid van Europa Medica, hebben experts van VvAA het afgelopen jaar meegewerkt aan het in kaart brengen van  de impact van de coronapandemie op de gezondheidszorg, zorgprofessionals en de aansprakelijkheidsverzekeraars. De Europese verzekeraars kwamen door de pandemie voor veel uitdagingen te staan om bestaande klanten en leden goed bij te staan. 

Extra support voor zorgprofessionals 

Zorgprofessionals in Europa hadden vooral behoefte aan informatie en support. Hieraan heeft elke verzekeraar op eigen wijze invulling gegeven. Bijvoorbeeld door middel van informatieve websites, nieuwsbrieven en hulplijnen. Ook werd support gegeven in de vorm van het verruimen van polisvoorwaarden, donaties aan fondsen voor zorgverleners, doneren van bijvoorbeeld maskers en het opzetten van platforms om vrijwilligers in contact te brengen met organisaties die tekort hadden aan zorgpersoneel. 

Inzicht en overzicht naar aanleiding van de coronapandemie 

Gesignaleerd werd dat het verlenen en monitoren van zorg op afstand en het telefonisch en online afhandelen van hulpvragen aan de poort meer risico’s met zich meebrengen in zorgvuldige afhandeling/zorgverlening. Het is nog te vroeg om te signaleren dat dit leidt tot meer claims. De werkgroep heeft zich ook verdiept in  interessante rechtelijke uitspraken rond ‘COVID-19 zorgverlening’ in de diverse landen en in de opstelling en acties van de overheid per deelnemend land inzake wetgeving en richtlijnen. 
 
In oktober 2022 nemen VvAA-deskundigen op het gebied van medische aansprakelijkheid deel aan de internationale conferentie van de MPL Association in Canada. Dat is een wereldwijd netwerk van verzekeraars op het gebied van ‘medical professional liability’ oftewel medische aansprakelijkheid. Een belangrijk onderwerp dat op het congres besproken wordt is de toekomstige rol van verzekeraars in relatie tot e-health ontwikkelingen en zorgprofessionals die meer inzetten op ‘virtual care’ en ’digital health technology’. 
VvAA actief in internationale netwerken medische aansprakelijkheid | VvAA