Informatie n.a.v. Facebook-bericht fysiotherapeuten

17 februari 2017 - Op Facebook circuleert een bericht van een advocatenkantoor dat voor een fysiotherapeut met een omzetgerelateerd all-in loon een zaak had aangespannen. Daarin werd loondoorbetaling tijdens vakantie gevorderd en toegekend. Het betreffende advocatenkantoor geeft echter geen inzicht in de uitspraak, waardoor niet duidelijk is op grond waarvan de rechter geconcludeerd heeft. 
 
Uiteraard zijn we bezig de achtergronden van de uitspraak te achterhalen. Als u bij ons uw salarisadministratie heeft ondergebracht en u de arbeidsovereenkomsten door ons laat opstellen, verwachten wij vooralsnog niet dat er consequenties zijn. In de overeenkomsten nemen wij immers expliciet op dat de doorbetaling tijdens vakantie inbegrepen is in de loonkosten en op de salarisspecificaties is de uitbetaling van vakantiedagen zichtbaar. 
 
VvAA heeft naar aanleiding van deze casus ook contact gezocht met KNGF. Om u meer duidelijkheid te geven of en zo ja, welke acties er ondernomen moeten worden, is meer informatie nodig. Ook als u de arbeidsovereenkomsten niet door ons op heeft laten stellen en/of de salarisadministratie niet door ons laat verzorgen, adviseren we u dan ook dat af te wachten. Wij informeren u zodra dat kan.