Incassokosten vorderen bij de wanbetaler

23 januari 2017 - Hebt u als ondernemer ook wel eens last van klanten die niet betalen? Het sturen van herinneringen aan klanten kost tijd en geld. Wist u dat u daarvoor een vergoeding kunt krijgen van de wanbetaler? Deze vergoeding heet incassokosten.

Op 25 november 2016 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over de inning van incassokosten bij consumenten en de daaraan verbonden termijn. De wet bepaalt dat er niet zomaar incassokosten kunnen worden geïnd. 

Wat moet u doen?

Wijs als ondernemer de consument eerst op deze incassokosten; de consument heeft dan nog een keer de kans om te betalen zonder bijkomende kosten. Doet de consument dit niet en hebt u de incassokosten op een juiste manier aangezegd, dan kunt u deze kosten ook verhalen bij de consument.

De Hoge Raad oordeelde dat de consument echt de volle 14 dagen moet hebben om de factuur alsnog te kunnen voldoen zonder bijkomende kosten. In de praktijk werd deze termijn van 14 dagen niet helemaal gehanteerd.

Aanspraak maken op de incassokosten? Doet u dan deze twee dingen:
  • Stuur de consument een (laatste) herinnering waarin u de gelegenheid biedt om zonder bijkomende kosten te betalen binnen 14 dagen. Geef daarbij aan dat de termijn 3 dagen na dagtekening van uw brief ingaat.
  • Vermeld exact wat de bijkomende incassokosten zijn als de consument niet op tijd betaalt. U kunt deze website daarvoor gebruiken.
Houdt u zich aan deze twee regels, dan wijst de rechter, ook als de tegenpartij verstek laat gaan, de incassokosten aan de ondernemer toe.

Over de auteur

Juriste Fieke Smeets | VvAA

Fieke Smeets

Ik ben uw betrokken jurist die hart heeft voor de klant


Mijn expertises: 

Huurrecht

VvE-recht

Bestuursrecht

Algemeen verbintenissenrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 13 28 92 02

contactformulier  Stuur uw bericht