Huisarts en materiële controle

17 februari 2015

De juristen van VvAA herkennen de grote impact van een materiële controle (zie uitleg) op huisartsen. Dit artikel uit Medisch Contact (2015, nr. 7) geeft dit goed weer. Bij huisartsen bestaat het gevoel als fraudeur te worden behandeld, en dat de zorgverzekeraar voorschrijft welke zorg moet worden verleend. Bovendien heerst bij hen onzekerheid over de financiële gevolgen, ook bij eventuele toekomstige controles.

 

Van goed vertrouwen

Uit ervaring weten de juristen van VvAA dat veel huisartsen nog onvoldoende op de hoogte zijn van de spelregels. Huisartsen willen nog wel eens op verzoek van een zorgverzekeraar in goed vertrouwen informatie over behandelwijzen of patiënten te verstrekken. Zij doen dit vanuit hun gevoel, zonder dat zij de consequenties voor de praktijk of hun vertrouwensrelatie met de patiënt goed overzien. Een voorbeeld:

“Wij hebben ons alleen maar laten leiden door zorg voor de patiënt en niet vanuit financieel eigenbelang. Als we uitleggen waarom de zorg geïndiceerd was, komt het wel goed.”

 

Zorgverzekeraar gericht op kostenbesparing

De huisarts is zich er niet altijd van bewust dat een zorgverzekeraar het kostenplaatje van een verrichting steeds zwaarder laat wegen. Iedere keuze die een huisarts maakt, moet daarom goed zijn gedocumenteerd. Uiteraard is het voor de huisartsen én de patiënten van belang dat de kostenbesparingen in de zorg niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. In de discussie hierover kan VvAA huisartsen bijstaan. 

 

De regie in eigen hand

Bij een materiële controle nemen de juristen van VvAA de communicatie met de zorgverzekeraar van de huisarts over. Zij zien er op toe dat zorgverzekeraars de materiële controle volgens regelgeving uitvoeren en uiteraard of de terugvordering jegens de huisarts gegrond is. Ze weten waar ze het over hebben en hoe ze, samen met de huisarts, de zorgverzekeraar kunnen terugfluiten en dossiercontroles zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Centraal staat dat de huisarts de regie terugpakt. Zodat hij weet wat hem te doen staat als hij met een materiële controle wordt geconfronteerd, maar vooral ook door in zijn praktijkvoering hier al rekening mee te houden. VvAA helpt de huisarts actief te anticiperen op de nieuwe rol van de zorgverzekeraars.

Bent u lid van VvAA en hebt u behoefte aan advies of juridische bijstand neemt u dan ook contact op met Juridische Helpdesk van VvAA: 030 247 49 99 (optie 2).

Femke Duyvensz en Katrijn van Berkum 
VvAA Juridisch advies en rechtsbijstand

Dossiers met stethoscoop erop VvAA

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.