Het verzuimdoolhof in beeld

28-11-2016 - Uw medewerker meldt zich ziek. Een vervelende situatie. Hoe vangt u dit op en wat moet u doen? U wilt uw aandacht besteden aan de patiëntenzorg, maar begint ongewild te dwalen. De werkvloer kampt met onderbezetting en u moet zich, als werkgever, onthouden van enig medisch oordeel. Onze adviseurs leiden u graag naar de uitgang. Een opsomming van de te nemen stappen op hoofdlijn.

Fase 1: Uw assistente Yvonne meldt zich ziek 

Het eerste gesprek na de ziekmelding is cruciaal voor het verdere verloop en de duur van het verzuim. Toon begrip, maar maak meteen duidelijke afspraken. Hebt u twijfels over de ziekmelding, schakelt u de bedrijfsarts in. Ook meldt u haar direct ziek bij uw verzuimverzekeraar en meldt u haar aan bij een arbodienst. Dat moet op tijd gebeuren. De onderbezetting op de werkvloer lost u daarna wel op. Intussen betaalt u (een deel van) haar loon door, zoals afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst. 

Fase 2: Na twee weken zit Yvonne nog steeds ziek thuis 

De ziekmelding wordt langzaamaan een serieus probleem. U moet op zoek naar een structurele vervanger en uw assistente moet naar de bedrijfsarts. Het wordt tijd om te starten met de opbouw van een goed verzuimdossier, gebaseerd op de Wet verbetering Poortwachter (WvP). De bedrijfsarts stelt na zes weken ziekte een probleemanalyse op. Van u wordt verwacht dat u in contact blijft met uw assistente en weet wanneer u wat moet doen. U maakt zich mogelijk zorgen over de consequenties van het proces waar u nu inzit.

Fase 3: De bedrijfsarts is somber gesteld over de re-integratie.

Ondanks uw vele inspanningen lijkt de re-integratie verder weg dan ooit. Toch moet u hierover, in een plan van aanpak (PvA), afspraken maken met uw assistente. Onderdeel hiervan is de frequentie van de evaluaties en het aanwijzen van een casemanager. U vraagt zich af wat u verder kunt verwachten en hoe vaak het PvA moet worden bijgesteld. Ook wilt u weten of uw dossieropbouw op orde is. Eventuele loonsancties wilt u zien te voorkomen. Een second opinion kan raadzaam zijn.

Fase 4: U moet contact hebben met het UWV

Uw assistente moet ziek gemeld worden bij het UWV. In sommige gevallen wordt dit via de arbodienst of loonadministratie gedaan. Dat moet op de juiste manier gebeuren en ook weer op tijd. Ook dient de eerstejaarsevaluatie zich aan. Samen met uw assistente bespreekt u de stappen die in het tweede jaar gezet moeten worden. Er is niets gewijzigd in de medische situatie van uw assistente en u vraagt zich af of zij überhaupt haar werk kan hervatten. Intussen stapelen de problemen zich op en weet u eigenlijk niet of u nog wel wil dat ze terugkeert. Er wordt van u verwacht verschillende deskundigen in te schakelen en onderzoek te doen naar externe re-integratiemogelijkheden. Uw inspanningen moeten altijd adequaat zijn.

Fase 5: De WIA-aanvraag

Het ziet ernaar uit dat uw assistente niet meer terugkeert in haar huidige functie en dus kan de WIA-aanvraag ingediend worden. U zorgt samen met uw assistente en de arbodienst ervoor dat daartoe alle stukken compleet zijn. De vraag is vervolgens of ieders re-integratie-inspanningen als voldoende worden beoordeeld. Uw betrokkenheid bij de situatie in de afgelopen twee jaar, wordt op dit moment beloond of afgestraft. 

Fase 6: Beëindiging dienstverband

Na twee jaar loondoorbetaling en de WIA-beschikking van uw assistente, komt u voor de keuze te staan om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Gaat u een transitievergoeding betalen of houdt u haar overeenkomst slapend? U vraagt zich af wat wijsheid is.
 

Verzuimbegeleiding op maat

Met de juiste aanpak in het verzuimproces kunt u loonsancties, de risico’s van een slapend dienstverband en het moeten betalen van de transitievergoeding voorkomen. De verzuimexperts van VvAA helpen u daar graag bij. Zij kunnen u niet alleen helpen bij uw verzekeringsvragen, maar zijn juridisch en arbeidsvoorwaardelijk ook goed op de hoogte. Ook kennen zij uw beroepsgroep, uw zorgen en uw belangen. Het werk naast uw werk als zorgprofessional nemen zij u uit handen, zodat u sneller de weg vindt in het doolhof.
Lege werkplek

Meer weten?

De verzuimexperts van VvAA helpen u graag bij vragen rondom verzuim. Neem contact op met de verzuimdesk als u vragen hebt.
T030- 247 49 10 
E: verzuimadvies@vvaa.nl.