Inloggen

Het nieuwe zzp-regime: waar staan we nu?

22 april 2021 - Hoe staat het er nu voor met alle onderdelen van het nieuwe zzp-regime? En: hoe verhoudt zich dat tot de bestaande zzp-modelovereenkomsten? VvAA-adviseur Erik van Dam geeft in het magazine FysioPraxis een update. 

Na het afschaffen van de VAR in 2016 werkte de opvolger daarvan, de huidige Wet DBA, met modelovereenkomsten. In het regeerakkoord van 2017 werd alweer een nieuw zzp-regime gepresenteerd dat bestaat uit vier onderdelen. Waar staan we nu op ieder van de vier onderdelen van het nieuwe regime en met de handhaving daarvan? 

 • Wetsonderdelen van tafel 

  De twee wetsonderdelen (Wmz en Wzv ) van het voorgenomen regime zijn inmiddels van tafel. Deze waren bedoeld om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen en de bovenkant meer ondernemersvrijheid te geven, maar zouden een overdaad aan administratieve last opleveren. VvAA sprak zich meerdere malen nadrukkelijk uit tegen de wetsvoorstellen voordat minister Koolmees van Sociale Zaken in juni 2020 de handdoek in de ring gooide. 
 • Fiscale voordelen verminderd 

  Het afbouwen van het fiscale voordeel voor zelfstandigen is al wel gaande. Het kabinet zet er zelfs extra vaart achter: de komende jaren wordt de zelfstandigenaftrek nog verder afgebouwd dan oorspronkelijk al de bedoeling was: naar €3.240 in 2036 in plaats van €5.000 in 2028. 
 • Voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en oudedag 

  Om de positie van zzp’ers bij arbeidsongeschiktheid te verbeteren spraken sociale partijen begin 2020 af dat er een verplichte verzekering moet komen. Ook zijn er ideeën om het deelnemen aan aantrekkelijke pensioenregelingen voor zzp’ers eenvoudiger te maken. Beide punten zijn nog niet concreet gemaakt. 
 • Webmodule vertraagd gestart, slechts als pilot 

  De opdrachtgeversverklaring maakt ook onderdeel uit van het voorgenomen nieuwe regime. Via een ‘webmodule’ kan de opdrachtgever (de praktijkhouder), afhankelijk van zijn antwoorden op de vragen, al dan niet zo’n verklaring verdienen. Partijen weten dan vooraf dat zij buiten dienstbetrekking kunnen werken. De zzp’er is dan zelfstandig en de praktijkhouder hoeft geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Op 11 januari dit jaar is, veel later dan gepland, een pilot met de webmodule gestart. Deze duurt een half jaar. 
 • Handhaving uitgesteld

  Pas na de evaluatie van de webmodule is er mogelijk sprake van de aanscherping van de handhaving die eigenlijk al voor 1 januari 2021 op de agenda stond. Vóór 1 oktober dit jaar zal deze aanscherping zeker niet aan de orde zijn, aldus de verantwoordelijke bewindslieden in hun zesde voortgangsbrief over dit thema aan de Tweede Kamer, afgelopen najaar.

VvAA: webmodule géén goed idee 

Wordt de webmodule na de pilot daadwerkelijk ingezet, dan komt deze óf als instrument naast de nu huidige modelovereenkomsten te staan óf in plaats daarvan. Dat is nu helaas nog niet duidelijk. Dat laatste zou niet verstandig zijn, in ieder geval voor de (fysiotherapeutische) zorg, omdat de webmodule te generiek is, niet passend voor de zorg. Daarom pleit VvAA ook in Den Haag voor het behoud van de huidige modelovereenkomsten die door de Belastingdienst positief zijn beoordeeld. Ook ná de evaluatie van de webmodule. Deze overeenkomsten houden namelijk wel rekening met zorgspecifieke arbeidselementen, bijvoorbeeld vanuit de zorgwetten Wkkgz en Wgbo. Daarnaast: partijen sluiten in de regel toch een overeenkomst om hun afspraken in vast te leggen. Zo’n webmodule betekent dan ook nog extra administratieve lasten.

Verklaring afkortingen

VAR= Verklaring arbeidsrelatie
Wet DBA= Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie
Wmz= Wet minimumbeloning zelfstandigen
Wzv= Wet zelfstandigenverklaring


Artikel FysioPraxis

Dit artikel is een verkorte versie van het artikel dat Erik van Dam schreef voor FysioPraxis. 
>> Download het volledige artikel uit FysioPraxis

Eerder verscheen deel 1 van het tweeluik 'Update zzp-dossier'. 

Meer informatie

Lees meer over het werken als zzp'er, of met een zzp’er.