Zorgverleners vragen informateur om herstelwet zorgstelsel

Actiecomité Het Roer Moet Om wil toezegging in regeerakkoord

30 maart 2017 - Zorgverleners willen komende kabinetsperiode een ‘herstelwet’ voor het zorgstelsel. Dat schrijft het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) vandaag in een brief aan informateur Schippers. Het comité wil dat in het regeerakkoord onder andere wordt vastgelegd dat de lastendruk en regelgeving voor zorgverleners met meer dan de helft worden verminderd.

Doel van de herstelwet:
 • prioriteiten anders stellen
 • regelgeving onder de loep nemen
 • budgetten verschuiven
 • het huidige zorgstelsel aanpassen
 “Er moeten ook keuzes gemaakt worden om optimale zorg te kunnen blijven leveren”, schrijven huisartsen Bart Meijman, Peter de Groof en Toosje Valkenburg aan informateur Schippers. “Dat betekent: andere prioriteiten stellen, verschuiving in budgetten en aanpassing van het huidige stelsel. Waarbij er niet alleen naar wetgeving gekeken wordt, maar zeker ook naar de regelgeving die daaruit voortvloeit. We noemen dit eenvoudigweg ‘de Herstelwet’ die ingevoerd kan worden na een grondige evaluatie van het huidige zorgstelsel waaronder de drie zorgwetten ZVW, WMO en WLZ.”

Verkiezingsoproep

In de aanloop naar de verkiezingen organiseerde HRMO en Platform Nieuwe Zorg - samen met VvAA - een manifestatie in Koninklijk Theater Carré. Zorgverleners publiceerden een Oproep aan de Politieke Partijen om de bureaucratie in de zorg aan te pakken: 

 • Stop het georganiseerde wantrouwen en de doorgeschoten controle van de bureaucratie voor patiënten en zorgverleners.
 • Geef concreet aan wat wel en wat niet uit de publieke middelen betaald kan worden.
 • Investeer in professionaliteit en opleiding in plaats van meer controle en betutteling.
 • Verlaat het dogma van ‘eigen-regie’ als excuus voor het onvoldoende leveren van zorg aan kwetsbaren.
 • Laat de zorginhoud - binnen vastgestelde kaders - aan de professionals, bouwt u aan de structuur.
 • Repareer de uitvoering van de zorgwetten ZVW, WMO en WLZ.
 • Realiseer de regionale samenwerking en meerjarige contracten.
 • Zorg voor een structureel debat over gezondheid en zorg met de hele samenleving.
Het Roer Moet Om vraagt de informateur de oproep in een regeerakkoord vast te leggen en biedt hulp aan om te bepalen wat en hoe er precies moet worden geschrapt. “Wij realiseren ons dat de overheid een belangrijke rol heeft bij het terugdringen van de lastendruk én dat de reductie van lasten- en regeldruk alleen bereikt kan worden als ook andere partijen zoals beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit zich committeren.”

Over HRMO

De afgelopen jaren is er vanuit de huisartsenberoepsgroep de breed ondersteunde beweging actiecomité Het Roer Moet Om ontstaan. De kernpunten zijn gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en verzekeraar, samenhang door samenwerking, meer vertrouwen in de huisarts als professional en minder bureaucratie. Doel is te komen tot een verandering in de dagelijkse praktijk, wat betreft de enorme regeldruk en administratieve overlast in de zorg. Het comité wordt gesteund door VvAA, waarbij ruim 120.000 duizend zorgprofessionals zijn aangesloten. Afgelopen jaar werd de beweging uitgebreid naar andere beroepsgroepen op het VvAA-congres ‘Zelf aan het Roer’.

Voor meer informatie:

Het Roer Moet Om:
Bart Meijman: 06 - 13 62 63 81
Peter de Groof: 06 - 54 61 19 71
Toosje Valkenburg: 06 - 20 26 75 51

VvAA:
Monique Wesly: 06 - 46 24 74 50
Nationaal debat 260x260
In de aanloop naar de verkiezingen organiseerde HRMO en Platform Nieuwe Zorg samen met VvAA een manifestatie in Koninklijk Theater Carré. Zorgverleners publiceerden een Oproep aan de Politieke Partijen om de bureaucratie in de zorg aan te pakken.