Inloggen

Herregistratie als huisarts geweigerd

12 november 2018 - De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft terecht de herregistratie van een huisarts geweigerd, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 7 november 2018 met zaaknummer: ECLI:NL:RVS:2018:3615

Huisarts, maar vooral 'gevangenis­arts'

De kwestie zag op een huisarts die enkel nog werkzaam was als 'gevangenisarts' en niet meer in voldoende mate werkzaam was in de huisartsenpraktijk. Naast zijn werk als gevangenisarts was hij in de periode die gold voor de beoordeling van zijn herregistratie niet minimaal acht uur per week werkzaam als huisarts. De huisarts verleende enkel nog zorg aan gedetineerden (voornamelijk mannen).

Betoog huisarts voor her­registratie

De huisarts beriep zich er op dat de RGS bij zijn afwijzing voor herregistratie onvoldoende had meegewogen dat hij beschikte over een zeer ruime ervaring als huisarts. Daarnaast betoogde de huisarts dat de RGS onvoldoende rekening had gehouden met de gevolgen voor zijn persoonlijke omstandigheden. Door het weigeren van de herregistratie zou de huisarts zijn baan verliezen. De huisarts pleitte voor een geclausuleerde registratie als huisarts.

Niet voldaan aan wettelijke voor­waarden voor herregistratie

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde echter dat de regelgeving een duidelijk onderscheid maakt tussen de werkzaamheden als een gevangenisarts en een huisarts. De RGS stelde zich terecht op het standpunt dat de werkzaamheden van een arts voor gedetineerden beperkter en specialistischer van aard zijn dan die van een huisarts. Van een huisarts wordt verwacht dat deze in staat is om ongeacht geslacht, leeftijd of achtergrond in zeer verschillende situaties zorg te verlenen. De RGS mocht in deze zaak een zwaarder belang hechten aan de handhaving van de wettelijke regels dan aan de persoonlijke omstandigheden van de arts.

Verder oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de RGS zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de toepasselijke regelgeving in een geval als dit geen geclausuleerde herregistratie toestaat.

Belangrijke les

Uit deze kwestie blijkt dat het voor loopbaanplanning belangrijk is om tijdig na te gaan of men aan de minimale eisen voor herregistratie kan blijven voldoen in het specialisme waar men werkzaam wil blijven.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Over de auteur

Advocaat Timo van Ooster­hout | VvAA

Timo van Ooster­hout

Advocaat


Een maximaal resultaat en een tevreden cliënt is waar ik voor sta


Mijn expertises:

Bestuurlijk gezondheidsrecht

Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden

Klacht- en tuchtrecht

Algemeen verbintenissenrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 12 96 96 85

contactformulier  Stuur uw bericht