Help, ons langdurig verzuim stijgt

De laatste jaren stijgt het langdurig ziekteverzuim in de zorg. Ook de branchecijfers over het eerste kwartaal van 2017 laten een stijging zien. Bekijk de nieuwste branchecijfers en ontdek welke maatregelen u kunt nemen.

Voortschrijdend verzuim

Kennisnetwerk en onderzoeksbureau Vernet heeft de branchecijfers voor de zorg over het eerste kwartaal van 2017 berekend. Het aantal verzuimmeldingen stijgt. Hierdoor is het voortschrijdend verzuimpercentage voor deze periode 5,44, een jaar geleden was dat 5,28.

Langdurig verzuim

Onderstaande grafiek laat ook een stijgende lijn zien in de ontwikkeling van het langdurig verzuim.

Wat kunt u doen?

Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie van zieke medewerkers is de Wet Verbetering Poortwachter in werking getreden. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen bij dreigend langdurig verzuim. U kunt de re-integratie versnellen via de volgende aandachtspunten:

  • start de re-integratie vanaf de eerste ziektedag;
  • ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan;
  • vraag hulp aan uw arbodienst of een re-integratiebedrijf;
  • laat het UWV of uw arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken;
  • ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt;
  • schakel uw VvAA verzuimexpert in.

Gerelateerde artikelen:

  • Recht op privacy bij ziekmelding
  • Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?
  • Advies van onze verzuimexpert: Ben je echt ziek?