Inloggen

Gevolgen Prinsjesdag 2020 voor uw basisverzekering

15 september 2020 - Traditiegetrouw zijn vandaag op Prinsjesdag de wijzigingen in de basisdekking van de zorgverzekering voor 2021 bekendgemaakt. Graag zetten wij de belangrijkste wijzigingen vanuit de overheid voor u op een rij.

Eigen risico

Wijziging per 1 januari 2021
De overheid heeft het eigen risico gelijk gehouden.

Wat betekent dit voor u?
Het verplicht eigen risico blijft in 2021 net als in 2020 € 385,-.

Eigen risico bij orgaandonatie

Wijziging per 1 januari 2021
Een weefsel- of orgaandonor hoeft geen verplicht eigen risico te betalen over de nacontroles die nog nodig zijn na een periode van 13 weken na de transplantatie. Bij leverdonatie is die periode 26 weken. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat alle zorg na die periode buiten het eigen risico blijft, als die zorg verband houdt met de donatie.

Wat betekent dit voor u?
Als u zelf een orgaan of weefsel doneert, vergoedt de basisverzekering van de ontvanger úw medische kosten tijdens de eerste 13 weken na de donatie. Of eerste 26 weken bij leverdonatie. Daarna vergoedt uw eigen basisverzekering die. In 2020 geldt al dat u over na-controles geen eigen risico betaalt. Vanaf 2021 geldt dat ook voor andere medische kosten die verband houden met de donatie.

Eigen bijdragen

Wijziging per 1 januari 2021
De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

Wat betekent dit voor u?
Voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdragen voor 2021 vindt u op onze website. U kunt natuurlijk ook even contact met ons opnemen.

Geneeskundige zorg voor specifieke patientgroepen - GZSP

Wijziging per 1 januari 2021
VGZSP werd tot 2020 gefinancierd uit een subsidieregeling. Deze zorg is in 2 stappen overgeheveld naar de basisverzekering. In 2020 eerst de zorg van de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. Vanaf 1 januari 2021 vergoedt de basisverzekering ook de zorg door de gedragswetenschapper, paramedische zorg en dagbehandeling in een groep.

Wat betekent dit voor u?
Voor kwetsbare mensen met meerdere gezondheidsproblemen tegelijk en mensen met een verstandelijke beperking kon de huisarts vanaf 2020 al een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) inschakelen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij ook andere zorgverleners inschakelen. Of kan dagbehandeling in een groep kan deel uitmaken van die zorg. De basisverzekering vergoedt dat. Maar de kosten vallen wel onder uw eigen risico. En soms moet u ons vooraf toestemming vragen.

Fysiotherapie en oefentherapie bij COPD

Wijziging per 1 januari 2021
De basisverzekering vergoedt fysio- en oefentherapie bij COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) vanaf de 1e behandeling. Er geldt een maximum aantal behandelingen, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit aantal verruimd voor een deel van de patiënten met symptomen in de klasse B.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u COPD in GOLD-stadium II of hoger? Dan vergoedt de basisverzekering fysio- en oefentherapie vanaf de 1e behandeling. Als uw symptomen, ziektelast en risico op longaanvallen van een bepaalde ernst zijn, dan vergoedt de basisverzekering in 2021 meer behandelingen.

Totale parenterale voeding - TPV

Wijziging per 1 januari 2021
Pompen voor toediening van parenterale voeding (voeding via een infuus) vallen vanaf 2021 niet meer onder de hulpmiddelen maar onder de medisch-specialistische zorg. Ook de voeding hoort daarbij.

Wat betekent dit voor u?
Patiënten met een aandoening aan het maagdarmkanaal moeten hun voeding soms krijgen via een infuus in de bloedbaan. Dat kan vaak in de thuissituatie. Tot dit jaar was het onduidelijk wie welke kosten precies in rekening mocht brengen. Vanaf 1 januari 2021 lopen alle kosten voor de pomp en de voeding via het ziekenhuis. Er komen dan geen rekeningen meer van de leverancier van de hulpmiddelen of van de apotheek.

Geneesmiddelen - ziekte van Gaucher

Wijziging per 1 januari 2021
Geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher vallen vanaf 2021 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg.

Wat betekent dit voor u?
Gebruikt u in 2021 geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher? Dan brengt de apotheek die niet meer bij u in rekening. Dat doet het ziekenhuis voortaan. Zij zullen de kosten rechtstreeks bij ons declareren (via de dbc-systematiek) als medisch-specialistische zorg.

Diabeteshulpmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021
De diabeteshulpmiddelen worden per 1 januari 2021 allemaal vergoed als hulpmiddelenzorg. Tot 2021 viel nog een deel onder de medisch-specialistische zorg. Deze hulpmiddelen worden toegevoegd aan de vergoeding hulpmiddelenzorg:

  • continue glucose monitoring en flash glucose monitoring (freestyle libre)
  • insulinepompen
  • ketonenteststrips

Wat betekent dit voor u?
Heeft u diabetes mellitus en gebruikt u daarvoor continue glucose monitoring, flash glucose monitoring of een insulinepomp? Dan verloopt de bekostiging niet meer via het ziekenhuis. Alle kosten van de hulpmiddelen, en de kosten van de ketonenteststrips, vallen vanaf 1 januari 2021 onder de hulpmiddelenzorg.

Zittend ziekenvervoer voor GZSP

Wijziging per 1 januari 2021
Met de opname van GZSP in de basisverzekering (zie hierboven), gaat de basisverzekering voor enkele specifieke groepen vanaf 1 januari 2021 ook het vervoer vergoeden van en naar dagbehandeling GZSP.

Wat betekent dit voor u?
Krijgt u dagbehandeling in een groep als onderdeel van GZSP? Dan vergoedt de basisverzekering soms ook het zittend ziekenvervoer naar de dagbehandeling. U moet daarvoor wel vooraf toestemming vragen. Voor het vervoer geldt een eigen bijdrage en het eigen risico.

Prinsjesdag | VvAA

Wij helpen u graag

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur met uw vraag of voor advies.
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email