Leegstaande woning, gevolgen voor uw verzekeringen


03-11-2011 

Woning staat lang te koop: check uw verzekeringen

Een effect van de huidige economische situatie is de tijd die nodig is om een woning te verkopen. Afhankelijk van de regio en de prijsklasse van de woning kan de tijd die nodig is om de woning te verkopen oplopen tot een jaar of langer. Ongetwijfeld denkt u dan direct aan de hypothecaire problemen, maar er kan ook een extra aansprakelijkheid- en opstalrisico zijn.

Liever verhuur dan leegstand

Misschien bent u al in uw nieuwe huis gaan wonen, zonder dat uw vorige huis is verkocht. Dat huis staat leeg. Misschien hebt u - om leegstand te voorkomen - het oude huis tijdelijk verhuurd. Ongetwijfeld hebt u de financiële overbruggingszaken goed geregeld in overleg met uw adviseur. Een relatief klein aspect blijft vaak onderbelicht.

Verlies van aansprakelijkheidsdekking

De aansprakelijkheidsverzekering gaat namelijk ook over naar het nieuwe risicoadres en dan is het aansprakelijkheidsrisico op de oude woning in principe niet meer verzekerd. Maar u bent nog wel de eigenaar van dat pand en daardoor aansprakelijk voor schades. Er bestaat wel een soort overbruggingstermijn, waar de meeste verzekeraars rekening mee willen houden, maar die is meestal beperkt tot enkele maanden. De termijn kan per verzekeraar verschillen en is bovendien niet altijd in de voorwaarden beschreven. Daardoor is de verzekeraar niet verplicht dekking te verlenen.

Als huiseigenaar blijft u verantwoordelijk voor schade waarvan de staat van het huis de oorzaak is. Denk aan een slechte trap of afvallende dakpannen. Ongetwijfeld schat u dit risico als klein in en dat doet VvAA ook. Maar bij leegstand of verhuur van de oude woning is het risico wel aanwezig, dat uw verzekeraar geen dekking verleent bij dit soort claims. En dan draait u voor de schadevergoeding op.

Opstalverzekering

De wijziging van risicoadres heeft ook gevolgen voor de opstalverzekering. Voor deze oplossing is het echter wel gebruikelijk, dat u een tweede verzekering sluit. Soms kan dit ook met een clausule op de bestaande polis. Belangrijk is de plicht om de leegstand bij de verzekeraar te melden. Dit is in de voorwaarden beschreven. Doet u dit niet, dan verliest u het recht op dekking voor schade aan de leegstaande woning.

Risicowijzigingen zelf melden

Als u verwacht dat u met leegstand te maken krijgt, neem dan contact op met uw adviseur om dit onderwerp te bespreken. De oplossing kan per verzekeraar verschillen. Loopt uw aansprakelijkheidsverzekering bij VvAA, dan zal een wijziging op de bestaande polis nodig zijn, waarin wordt aangegeven dat de dekking ook nog geldt voor het oude risicoadres. Dit gebeurt in principe zonder verdere kosten of premieverhoging. In de voorwaarden staat een termijn van 12 maanden beschreven. VvAA hanteert in de praktijk de periode die nodig is om de woning te verkopen. Bij onderverhuur zal VvAA de wijziging niet op de eigen polis accepteren.

Bij de opstalverzekering is ook een wijziging op de bestaande polis nodig. Hier zijn alleen meer risicofactoren van belang, waardoor meestal wel een extra premie van toepassing is. Afhankelijk van de situatie kunnen bovendien beperkende voorwaarden gelden.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.