Gebruikelijk loon vrijgevestigde medisch specialist

8-6-2015 Alexander Huber

Per 1 januari 2015 zijn veel medisch specialisten werkzaam via de personal holding BV.  Dit heeft tot gevolg dat de medisch specialist te maken krijgt met een ander fiscaal regime dan voorheen. Onderneming en privé zijn duidelijker gescheiden en de medisch specialist heeft een andere status gekregen, namelijk die van directeur-grootaandeelhouder (DGA). De DGA is in dienst van zijn eigen bedrijf en krijgt net als andere werknemers een salaris.

Gebruikelijk loon
De belastingdienst heeft bepaald dat het salaris van een DGA moet voldoen aan het gebruikelijk loon. Wat is dan eigenlijk dat gebruikelijk loon en waarom bestaat het?

Om te beginnen met het waarom, een DGA kan zichzelf naast salaris ook dividend uitkeren. Over dividend wordt minder belasting betaald dan over salaris. Het is dus aantrekkelijk om het salaris zo laag mogelijk te houden en het inkomen van de DGA zoveel mogelijk uit dividend te laten bestaan. Om misbruik hiervan te voorkomen heeft de fiscus het gebruikelijk loon ingesteld, een minimale eis aan het DGA salaris

De fiscus stelt dat een DGA minimaal 75% moet verdienen van het salaris dat gewoonlijk is voor de branche, functie en inzet. Daarnaast geldt een minimale ondergrens van € 44.000.

Maar wat is dan een gewoonlijk salaris in de branche? Als er geen branchedocument, zoals een CAO, is dan is dat lastig vast te stellen. En wat valt er allemaal onder dat salaris, is dit alleen het basis salaris of moeten (structurele) toeslagen en bonussen ook meegenomen worden? Kortom het gebruikelijk  loon is lastig objectief vast te stellen en daardoor regelmatig onderwerp van discussie tussen ondernemers en de belastingdienst.

 

De DGA medisch Specialist
De medisch specialisten in loondienst in de perifere ziekenhuizen zijn gehouden aan de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). In de AMS wordt de hoogte van het salaris voorgeschreven en dient dus als een goed uitgangspunt. Er zijn echter zes salaristreden die alleen het basissalaris weergeven. Toeslagen zoals frequentietoeslag en intensiteitstoeslag zijn daar niet in meegenomen. 

Om te voorkomen dat onze leden achteraf discussie krijgen over de hoogte van het zich zelf toegekende salaris is VvAA in overleg getreden met de belastingdienst. We hebben er daarbij op aan gedrongen een uitspraak te doen over het gebruikelijke loon. Het resultaat; De DGA medisch specialist dient zichzelf minimaal € 120.000 aan salaris toe te kennen bij een fulltime dienstverband. Dit is gebaseerd op de hoogste trede uit de AMS, een vakantietoeslag (8%), frequentietoeslag 6%, intensiteitstoeslag (8%) en eventuele gratificatie.

 

Wat nu
Indien de DGA medisch specialist zichzelf een hoger salaris heeft toegekend dan is aanpassing niet noodzakelijk. Het gebruikelijk loon is immers een minimum en stelt geen voorwaarden aan de maximale hoogte van het salaris.. Als er sprake is van een lager salaris dan raden wij aan om dit aan te passen naar € 120.000. Om er daarnaast zeker van te zijn dat er niet alsnog discussie ontstaat heeft de belastingdienst een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin staan de voorwaarden en kaders gemeld waarbinnen deze uitspraak van kracht is. Deze dient getekend te worden door de DGA medisch specialist en de belastingdienst.

Voor de vaststellingsovereenkomst of vragen over dit onderwerp neem contact op met uw VvAA adviseur of belt u naar 030 247 4245.

 

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: