Inloggen

Fysiotherapeuten maken werk van regeldruk

Zorgverzekeraars nu aan zet

16 juli 2019 - Het KNGF heeft de nieuwe Richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’ vastgesteld. Met name intake- en evaluatie van het behandelproces zijn vereenvoudigd. De fysiotherapeuten namen het initiatief naar aanleiding van de in 2018 gehouden schrapsessies in het kader van het initiatief (Ont)Regel de Zorg, met als doel de regeldruk voor zorgverleners te verminderen.

VvAA moedigt als initiatiefnemer van deze beweging uiteraard de vereenvoudiging van processen en richtlijnen in de zorg aan. Zo kunnen zorgverleners zoveel mogelijk tijd besteden aan patiënten en hun werkplezier vergroten. Het doel van (Ont)Regel de Zorg is de zorg ontdoen van overbodige bureaucratie zoals het terugdringen van (onzinnige) administratie en registratie.

Fysiotherapeuten laten hiermee zien dat zij de beperking van regeldruk serieus nemen. We hopen dat dit een stimulans is voor de zorgverzekeraars om verder te gaan in hun acties om regeldruk te beperken, zoals gevraagd door het Ministerie van VWS.
Fysiotherapie